System akredytacji szkoleń menedżerskich Stowarzyszenia Edukacji Menedżerskiej FORUM

Main Article Content

Mirosław Łoboda

Abstrakt

Autor przedstawia istniejące systemy akredytacji szkół biznesu i ośrodków treningu menedżerskiego. Na tym tle omawia projekt samorządowego systemu akredytacyjnego opracowany przez Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej FORUM; analizuje jego przesłanki, założenia, przyjęte standardy i procedury akredytacyjne. Postępowanie akredytacyjne rozpoczęto wobec trzech programów Master o f Business Administration (MBA), zgłoszonych przez szkoły uczestniczące w Porozumieniu szkół biznesu na rzecz jakości kształcenia. Przewiduje się, że pierwsze decyzje o udzieleniu akredytacji zostaną podjęte późną wiosną 1995 r.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Łoboda, M. (2016). System akredytacji szkoleń menedżerskich Stowarzyszenia Edukacji Menedżerskiej FORUM. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(5), 53-67. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4479
Dział
Oryginalny artykuł naukowy
Biogram autora

Mirosław Łoboda, Katolicki Uniwersytet Lubelski

Mirosław Łoboda - doktor, wykładowca na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Sekretarz Komisji Akredytacyjnej Stowarzyszenia Edukacji Menedżerskiej FORUM. Był jednym z współzałożycieli Lubelskiej Szkoły Biznesu i w latach 1990-1994 kierował tą placówką.