Jakość kształcenia i jej ocena w Szkole Głównej Handlowej

Main Article Content

Ewa Chmielecka
Barbara Minkiewicz
Elżbieta Moskalewicz-Ziółkowska

Abstrakt

Niniejszy artykuł mówi o tym, jak w Szkole Głównej Handlowej, w wyniku wprowadzonych reform, powstaje system kształtowania i oceny jakości dydaktyki, co się składa na ten system oraz jakie są perspektywy jego rozwoju. Zmiany społeczne i gospodarcze, które zaszły w Polsce, wyzwoliły bardzo silną motywację do podnoszenia jakości studiów ekonomicznych, jednakże nie doprowadziły, jak dotąd, do powstania systemu zewnętrznej oceny tej jakości. Sposoby oceny jakości dydaktyki stosowane w SGH mają wiele wad. Nie stanowią spójnego systemu i nie dają podstaw do oceny np. jednostek Uczelni w wypełnianiu przez nie uczelnianej misji. Są one rozproszonymi inicjatywami rozmaitych ciał, skutkiem czego np. ocenę tych samych nauczycieli akademickich przeprowadzono za pomocą czterech różnych narzędzi, a wyniki każdej z tych ocen były wykorzystywane w zupełnie inny sposób. Szkoła Główna Handlowa nie jest tu wyjątkiem. Sądzimy, że taka sytuacja występuje w większości polskich uczelni. W SGH przystąpiono do budowania systemu wewnętrznej oceny jakości i tworzenia zrębów oceny zewnętrznej. W artykule przedstawiamy zaplanowane kolejne etapy prac nad nimi. Pracom tym przyświeca przekonanie, że ocena jakości dydaktyki ma być pomocna w podnoszeniu kwalifikacji przez nauczycieli, a nie służyć jako narzędzie kontroli i represji, ma dać pozytywną, a nie negatywną motywację do pracy. System oceny powinien więc powstać w uczelni i być przetestowany na jednostkach, które dobrowolnie zgodzą się poddać ocenie, a wreszcie zostać wprowadzony na stałe do kalendarium wydarzeń roku akademickiego w SGH po ogólnouczelnianej dyskusji i jasnym określeniu, do czego będą mogły być wykorzystane wyniki ocen.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Chmielecka, E., Minkiewicz, B., & Moskalewicz-Ziółkowska, E. (1). Jakość kształcenia i jej ocena w Szkole Głównej Handlowej. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(5), 99-117. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4481
Dział
Oryginalny artykuł naukowy
Biogramy autorów

Ewa Chmielecka, Szkoła Główna Handlowa

Ewa Chmielecka - doktorat z filozofii nauki uzyskała na Uniwersytecie Warszawskim; od 1991 r. kierownik Ośrodka Rozwoju Studiów Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej. Zainteresowania badawcze: filozofia nauki, organizacja szkolnictwa wyższego. Autorka ponad 20 publikacji.

Barbara Minkiewicz, Szkoła Główna Handlowa

Barbara Minkiewicz-absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Doktorat z ekonomii (na temat gospodarowania kadrami ekonomistów w latach osiemdziesiątych w Polsce) uzyskała w Szkole Głównej Planowania i Statystyki. Pracuje w Ośrodku Rozwoju Studiów Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej. Zainteresowania badawcze: problemy rynku pracy absolwentów uczelni ekonomicznych, zmiany w systemie kształcenia ekonomistów, pośrednictwo pracy.

Elżbieta Moskalewicz-Ziółkowska, Szkoła Główna Handlowa

Elżbieta Moskalewicz-Ziółkowska - adiunkt w Szkole Głównej Handlowej. Rozprawę doktorską na temat kształcenia i doskonalenia młodych nauczycieli akademickich w Polsce (na przykładzie wyższego szkolnictwa ekonomicznego) obroniła w Szkole Głównej Planowania i Statystyki. Pracuje w Ośrodku Rozwoju Studiów Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej. Zainteresowania badawcze: zmiany w systemie kształcenia ekonomistów, podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli akademickich, organizacja instytucji szkolnictwa wyższego.