Reforma studiów w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w świetle zmian zachodzących w polskim szkolnictwie wyższym

Main Article Content

Emil Panek

Abstrakt

Artykuł zawiera omówienie zasad i kierunków reformy studiów w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, a także wewnętrznych i zewnętrznych warunków instytucjonalnych, prawnych oraz finansowych, które przesądzają o powodzeniu podejmowanych działań. Jest próbą krytycznej retrospekcji, oceny drogi przebytej przez Uczelnię, a równocześnie uporządkowania zadań stojących przed Akademią Ekonomiczną w najbliższym czasie.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Panek, E. (1). Reforma studiów w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w świetle zmian zachodzących w polskim szkolnictwie wyższym. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(5), 117-127. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4482
Dział
Oryginalny artykuł naukowy
Biogram autora

Emil Panek, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

Emil Panek - profesor ekonomii, specjalność: cybernetyka ekonomiczna i ekonomia matematyczna. Kierownik Katedry Ekonomii Matematycznej Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Autor prac naukowych z dziedziny ekonomii matematycznej, teorii magistral oraz zastosowań teorii sterowania optymalnego w ekonomii. Ostatnia książka: Elementy ekonomii matematycznej. Część I. Statyka (PWN, Warszawa 1993), część II: Dynamika - w druku. Twórca poznańskiej szkoły ekonomii matematycznej. Od 1990 r. prorektor ds. dydaktyki Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.