Praca dydaktyczna nauczycieli w opinii studentów medycyny

Main Article Content

Aleksander Przystanowicz
Marian Obara

Abstrakt

Autorzy przedstawiają założenia i zasady badania opinii studentów o pracy dydaktycznej nauczycieli w akademii medycznej. Wyniki badania mogą stanowić podstawę działań zmierzających do podwyższenia jakości kształcenia lekarzy. Wnioskowanie o jakości kształcenia, oparte na badaniu opinii studentów medycyny, wymaga, zdaniem autorów: 1) określenia zbioru cech pracy dydaktycznej nauczycieli akademickich; 2) wyboru metody badania i skonstruowania odpowiedniego narzędzia badawczego; 3) ustalenia kryteriów oceny; 4) sprecyzowania zasad statystycznej i opisowej prezentacji wyników badań. W badaniach prowadzonych w Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu autorzy przyjęli następujący zbiór cech istotnych ze względu na jakość kształcenia: 1) znajomość celów kształcenia przez studentów; 2) stopień integracji międzyprzedmiotowej; 3) organizacja treści kształcenia; 4) problemowe ujęcie treści kształcenia; 5) dominujący rodzaj czynności dydaktycznych; 6) wykorzystanie czasu zajęć; 7) stosowanie środków dydaktycznych; 8) umiejętność nauczania czynności praktycznych; 9) umiejętność nauczania czynności klinicznych - związanych z profilaktyką, rozpoznawaniem i terapią chorób; 10) obiektywizm kontroli osiągnięć studentów; 11) zainteresowanie studentów przedmiotem kształcenia. Przedstawili także przyjęty przez nich sposób konstruowania kwestionariusza oraz zasady analizy statystycznej i prezentacji wyników badania opinii studentów.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Przystanowicz, A., & Obara, M. (2016). Praca dydaktyczna nauczycieli w opinii studentów medycyny. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(5), 128-135. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4483
Dział
Oryginalny artykuł naukowy
Biogramy autorów

Aleksander Przystanowicz, Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Aleksander Przystańowicz - psycholog, starszy wykładowca w Zakładzie Pedagogiki Medycznej Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Obecnie zajmuje się zagadnieniami konstruowania programów kształcenia medycznego oraz analizą zawodu lekarza.

Marian Obara, Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Marian Obara - profesor doktor nauk medycznych, ginekolog i pedagog. Kierownik Zakładu Pedagogiki Medycznej Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Autor wielu monografii i artykułów z zakresu pedagogiki medycznej, m.in.: Jak studiować medycynę?, Wprowadzenie do teorii studiowania medycyny na podstawie badań nad efektywnością nauczania położnictwa i ginekologii, Organizacja systemu kontroli i oceny nauczania medycyny (z C.S. Nosalem), Podstawy kształcenia medycznego. Interesuje się zagadnieniami efektywności kształcenia medycznego oraz metodologicznymi podstawami nauczania ginekologii i położnictwa.

Referencje

  1. Brzezińska A., Brzeziński J. 1975 Konstrukcja i stosowanie skal szacunkowych do oceny zachowania się. „Psychologia Wychowawcza", nr 2.
  2. Brzeziński J. 1978 Elementy metodologii badań psychologicznych. Warszawa: PWN.
  3. Kruszewski K. 1973 Kształcenie w szkole wyższej. Poradnik dydaktyczny. Warszawa: PWN.
  4. Maynitz R., Holm K., Hubner P. 1985 Wprowadzenie do metod socjologii empirycznej. Warszawa: PWN.
  5. Nowak S. 1985 Metodologia badań społecznych. Warszawa: PWN.
  6. Wojciszke B. 1991 Procesy oceniania ludzi. Poznań: Wydawnictwo Nakom.