System awansu w opinii pracowników naukowo-dydaktycznych

Main Article Content

Mirosława Jastrząb-Mrozicka
Miłowit Kuniński

Abstrakt

Przedmiotem rozważań są poglądy i opinie na temat: systemu awansu stosowanego w uczelniach, niektórych rozwiązań ustawowych regulujących przebieg kariery akademickiej, wysokości wynagrodzeń pracowników naukowych w zależności od zajmowanego stanowiska, roli uczelni w promowaniu kadr naukowych oraz roli instytucji pozauczelnianych w procesie awansu pracowników naukowo-dydaktycznych i naukowych. Zagadnienia te omówiono na tle pozycji respondentów w hierarchii akademickiej. W artykule wykorzystano niektóre wyniki badań realizowanych - na zlecenie Prezydium Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego - przez Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Warszawskiego. Zaprezentowano głównie wyniki weryfikujące następującą hipotezę: pozycja w hierarchii akademickiej ma wpływ na ocenę systemu awansowania stosowanego w uczelniach oraz jest zmienną sprzyjającą zróżnicowaniu propozycji i postulatów dotyczących tego systemu.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Jastrząb-Mrozicka, M., & Kuniński, M. (2016). System awansu w opinii pracowników naukowo-dydaktycznych. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(5), 135-157. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4484
Dział
Oryginalny artykuł naukowy
Biogramy autorów

Mirosława Jastrząb-Mrozicka, Uniwersytet Warszawski

Mirosława Jastrząb-Mrozicka - absolwentka Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego; rozprawę doktorską na temat społeczno-demograficznych i edukacyjnych uwarunkowań podejmowania studiów wyższych obroniła na Uniwersytecie Łódzkim. Pracuje w Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się przede wszystkim problemami selekcji szkolnych, kształtowania się dążeń do zdobycia wyższego wykształcenia, rekrutacji i doboru kandydatów na studia, motywów kształcenia oraz postaw studentów wobec przyszłej pracy. Tym zagadnieniom poświęciła wiele publikacji.

Miłowit Kuniński, Uniwersytet Jagielloński

Miłowit Kuniński - doktor, wiceprzewodniczący Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego w latach 1991-1993, wiceprezes Ośrodka Myśli Politycznej w Krakowie. Autor publikacji z dziedziny metodologii nauk społecznych, filozofii i filozofii polityki. Pracuje w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Referencje

  1. Kacprzyński B. 1993 Polska nauka, technologia i restrukturyzacja. Warszawa.
  2. Kopcewicz J. 1994 Przeciw filozofii niemocy. W: Wincławski W. (red.): Tożsamość uniwersytetu. Toruń.
  3. Najduchowska H., Strzałecki A. 1994 Motywacje wyboru kariery naukowej w Polsce. Warszawa.
  4. Najduchowska H., Wnuk-Lipińska E. 1990 Nauczyciele akademiccy 1984. Warszawa - Łódź.
  5. Stanowisko... 1993 Stanowisko Forum Asystentów i Adiunktów w sprawie niezbędnych zmian w sferze szkolnictwa wyższego przyjęte 23 stycznia 1993 r. Warszawa.