Nadzorowanie oraz ocenianie kolegiów i uniwersytetów w Kanadzie

Main Article Content

John R. Mallea

Abstrakt

W artykule przedstawiono współczesną praktykę nadzorowania i oceniania kanadyjskiego szkolnictwa wyższego. Opisano zarówno sposób osiągnięć studenckich, jak i metody ocen wewnątrzśrodowiskowych (peerreview ) na poziomie indywidualnym, instytucjonalnym i systemowym. Omówiono także sposób użycia wskaźników osiągnięć, miar wejściowych (input)  i miar wyjściowych (output).  Autor wyraża przekonanie, że rola oceniania i nadzorowania jakości w szkolnictwie wyższym będzie się zwiększać w nadchodzących latach, mimo wielu wątpliwości i trudności towarzyszących tym działaniom, nasilają się bowiem oczekiwania społeczne związane z oceną jakości szkolnictwa wyższego. Towarzyszy temu rosnące zrozumienie dla owych oczekiwań i ich akceptacja w społeczności akademickiej.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Mallea, J. R. (2016). Nadzorowanie oraz ocenianie kolegiów i uniwersytetów w Kanadzie. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(5), 203-210. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4488
Dział
Tłumaczenia
Biogram autora

John R. Mallea, Brandon University w Kanadzie

John R. Mallea - profesor, były prezydent Brandon University w Kanadzie, ekspert OECD.

Referencje

  1. Association of Universities and Colleges of Canada 1988 Inventory of Research on Postsecondary Education. Ottawa: Department of the Secretary of State of Canada.
  2. Benedict M., Brady D., Wallace W. 1991 A Measure of Excellence. "Maclean’s", October.
  3. Chinapah V. 1992 Evaluation of Higher Education in a Changing Europę. Stockholm: UNESCO and the Institute of International Education, University of Stockholm.
  4. Evers F.T., Gilbert S.N. 1991 Outcomes Assessment: How Much Value Does University Education Add? „The Canadian Journal of Higher Education”, vol. XII, nr 2.
  5. Harris R. S. 1976 A History of Higher Education in Canada 1663-1960. Toronto: University of Toronto Press.
  6. Johnston A. D., Brady D., Sabastini G. 1992 Measuring Excellence. "Maclean’s", November.
  7. Queen’s University Alumni Review 1992 Special Supplement, November-December.
  8. Secretary of State of Canada 1990 Profile of Higher Education in Canada. Ottawa: Ministry of Supply and Services, Canada.
  9. Skolnik M. L. 1989 How Academic Program Review Can Foster Intellectual Conformity and Stifle Diversity of Thoughtand Method. „Canadian Journal of Higher Education”, vol. 60, nr 6.
  10. Smith S. L. 1991 Report: Commission of inguiry on Canadian University Education. Ottawa: Association of Universities and Colleges of Canada.