Ekonomiczna efektywność kształcenia w wymiarze indywidualnym i społecznym

Main Article Content

Piotr Bielecki

Abstrakt

Przewodnim wątkiem artykułu jest charakterystyka podstaw analizy kosztów-korzyści (cost-benefit analysis)  w dziedzinie kształcenia (na przykładzie studiów wyższych) oraz prezentacja dorobku teoretycznego ekonomiki kształcenia i teorii kapitału ludzkiego, dotyczącego pomiaru ekonomicznej opłacalności nakładów na kształcenie. Ustalenia teorii kapitału ludzkiego przyniosły nie tylko gruntowne przewartościowanie w teoretycznych rozważaniach nad znaczeniem wykształcenia jako dobra konsumpcyjnego bądź inwestycyjnego (sprzedawalnego), lecz także praktyczne implikacje dla indywidualnych wyborów edukacyjnych i zawodowych (a więc popytu edukacyjnego kandydatów na studia) oraz dla polityki edukacyjnej państwa. Ilustracją tej ostatniej sfery zastosowań technik analitycznych prezentowanej metody jest przegląd materiału empirycznego dokumentujący poziom stopy przychodów lub/i zarobków absolwentów studiów ekonomicznych oraz menedżerskich na tle absolwentów szkół wyższych (w przekroju wybranych kierunków kształcenia/zawodów) oraz pracowników o niższym poziomie wykształcenia.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Bielecki, P. (2016). Ekonomiczna efektywność kształcenia w wymiarze indywidualnym i społecznym. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(5), 228-240. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4490
Dział
Oryginalny artykuł naukowy
Biogram autora

Piotr Bielecki, Szkoła Główna Handlowa

Piotr Bielecki - ekonomista (SGPiS); doktorat na temat funkcji i efektów kształcenia podyplomowego ekonomistów w Polsce uzyskał na Wydział Ekonomiczno-Społecznym SGPiS w 1980 r. Pracuje jako adiunkt w Ośrodku Rozwoju Studiów Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej. Zainteresowania badawcze: zmiany strukturalno-programowe w wyższym szkolnictwie ekonomicznym i menedżerskim oraz analiza porównawcza systemów kształcenia kadr gospodarczych. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu polityki edukacyjnej, organizacji i dydaktyki studiów ekonomicznych (m.in. współautor monografii Master of Business Administration, czyli jak kształcić menedżerów, red. A. Sulejewicz, 1994).

Referencje

 1. Bielecki P. 1994 Finansowanie szkół biznesu (MBA) w krajach europejskich i USA. Warszawa: SGH-ORSE, maszynopis.
 2. Blaug M. 1987 The Empirical Status o t Humań Capital Theory: A Siightly Jaundiced Sun/ey. W: tegoż: The Economics otEducation and the Education ofan Economist. New York University Press.
 3. Dolton P. 1992 The Market for Qualified Manpower in the U.K. "Oxford Review of Economic Policy", vol 8, nr 2.
 4. Domański S R. 1993 Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy. Warszawa: PWN.
 5. Edin P.A., Holmlund B. 1992 Wage Differentialsand the Demand for Education in Sweden. „Studies of Higher Education and Research”, nr 4.
 6. Freeman R.B. 1986 Demand for Education. W: Aschenfelter O., Layard R. (eds.): HandbookofLabour Economics, t.1. Amsterdam: North Holland.
 7. Kamińska T., Kubska-Maciejewicz B., Laudańska-Trynka J. 1993 Teoria podejmowania decyzji przez podmioty rynkowe. Wybrane zagadnienia z mikroekonomii. Gdańsk: Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego.
 8. McMahon W.W. 1985 Expected RatesofReturn. W: Husen T., Pastlethwaite T.N.: The International Encyclopedia of Education. Research and Studies, t. 3. New York: Pergamon Press.
 9. Mincer J. 1974 Schooling, Experience and Earning. New York: NBER.
 10. Psacharopoulos G. 1985a Cost-Benefit Analysis in Education. W: Husen T., Pastlethwaite T.N.: The International Encyclopedia of Education. Research and Studies, t. 2. New York: Pergamon Press.
 11. Psacharopoulos G. 1985b Earning Functions. W: Husen T., Pastlethwaite T.N.: The International Encyclopedia of Education. Research and Studies, t. 3. New York: Pergamon Press.
 12. Psacharopoulos G. 1985c Returns to Education: A Further International Update and Implications. "The Journal of Human Resources", nr 4.
 13. Sulejewicz A. 1991 Analiza społecznych kosztów i korzyści. Między ekonomią dobrobytu a planowaniem rozwoju. Warszawa: PWN.
 14. Tinbergen J. 1975 Income Distribution: Analysis and Policies. Amsterdam: North Holland.
 15. Woodhall M. 1985 Cost Analysis in Education. W: Husen T., Pastlethwaite T.N.: The International Encyclopedia of Education. Research and Studies, t. 2. New York: Pergamon Press.