Bilans kadencji

Main Article Content

Julita Jabłecka

Abstrakt

Wywiad z prof. dr hab. Włodzimierzem Siwińskim, rektorem Uniwersytetu Warszawskiego

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Jabłecka, J. (2016). Bilans kadencji. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(8), 68-76. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4497
Dział
Rozmowy
Biogram autora

Julita Jabłecka, Uniwersytet Warszawski

Julita Jabłecka - doktor nauk ekonomicznych, specjalista z zakresu organizacji i zarządzania, sekretarz naukowy Komitetu Naukoznawstwa PAN, pracuje w Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Warszawskiego. Pracę doktorską na temat Przygotowanie, realizacja i ocena reformy instytutowej w szkołach wyższych obroniła w SGH (SGPiS). Jest autorką wielu publikacji na temat organizacji oraz zarządzania nauką i szkolnictwem wyższym. W latach 1990 - 1991 uczestniczyła w przygotowywaniu nowych rozwiązań legislacyjnych dotyczących nauki. Zainteresowania badawcze: przemiany organizacyjne w nauce oraz szkolnictwie wyższym w Polsce i na świecie, procesy decyzyjne w nauce, ewaluacja jako instrument zarządzania.