Kadencja 1993 - 1996 w opiniach rektorów (synteza wywiadów)

Main Article Content

Ewa Chmielecka

Abstrakt

W maju i czerwcu 1996 r., pod koniec minionej kadencji, przeprowadzono wywiady z 11 rektorami szkół wyższych. Osoby przeprowadzające wywiady interesowało, w jakim kierunku zmierzał rozwój szkół wyższych w Polsce w ciągu ostatnich sześciu lat. Czy był to postęp, czy regres? Co sprzyjało postępowi? Co było dla niego przeszkodą? Aby uzyskać rozwiniętą odpowiedź, pytano rektorów o ich największe osiągnięcia i największe porażki, 0 trzy największe problemy polskiego szkolnictwa wyższego, a także o to, jak się przejawiają te problemy na poszczególnych uczelniach. Interesowano się oceną istniejących aktów prawnych, także w aspekcie możliwości sprawnego zarządzania uczelnią. Dodano też wiele pytań szczegółowych w rodzaju: jaki sens ma pojęcie „europeizacji" w kierowanej przez rektora uczelni, kogo ta uczelnia kształci, jakie zmiany wprowadzono w programach 1 organizacji studiów. Na zakończenie pytano o opinię na temat polityki państwa względem uczelni, o to, czy ta polityka rzeczywiście istnieje i kto powinien ją określać? Odpowiedzi rektorów dają fascynujący obraz polskiego szkolnictwa wyższego w 6 lat po wprowadzeniu Ustawy o szkolnictwie wyższym. Nie sposób ich streścić w kilku zdaniach. Ogólna konkluzja jest taka, że wprawdzie reformy są przeprowadzane, ale proces ten przebiega za wolno, przy silnym oporze środowiska akademickiego, katastrofalnych brakach finansowych oraz nieistnieniu systemowej wizji i polityki władz państwa w stosunku do szkół wyższych.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Chmielecka, E. (2016). Kadencja 1993 - 1996 w opiniach rektorów (synteza wywiadów). Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(8), 76-91. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4498
Dział
Oryginalny artykuł naukowy
Biogram autora

Ewa Chmielecka, Szkoła Główna Handlowa

Ewa Chmielecka - doktor filozofii (Uniwersytet Warszawski 1979). W latach 1991 - 1996 kierownik Ośrodka Rozwoju Studiów Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej. Obecnie pełni obowiązki dyrektora programu Reformy szkolnictwa wyższego i badań naukowych przy Instytucie Spraw Publicznych w Warszawie. Zainteresowania badawcze: filozofia nauki, organizacja szkolnictwa wyższego.