Pressto.

Nagłowek strony

Zarządzanie i marketing w szkołach wyższych. Wybrane problemy

Arnold Pabian

Abstrakt


Wychodząc z założenia, iż szkoła wyższa z punktu widzenia zarządzania jest podobna do innego rodzaju instytucji i podmiotów działających w gospodarce narodowej, autor omawia działania warunkujące sprawność jej funkcjonowania, takie jak: zarządzanie personelem, majątkiem trwałym i obrotowym oraz finansami uczelni, a także procesami dydaktycznymi i pracami o charakterze naukowo-badawczym. W artykule przedstawiono również główne rodzaje działań z zakresu marketingu, które powinny być realizowane przez nowocześnie funkcjonującą szkołę wyższą. Skoncentrowano się na podstawowych zagadnieniach relacji uczelni z otoczeniem.


Pełny tekst:

Bibliografia


Arens W., Bovee C. 1994 Advertising. New York: Irwin.

Berkowitz E., Kerin R., Hartley S., Rudelius W. 1994 Marketing. New York: Irwin.

Bovee C., Thill J. 1992 Marketing. New York: McGraw-Hill Inc.

Cunningham W., Cunningham I., Swift Ch. 1987 Marketing. A Managerial Approach. New York: South-Western Publishing Co.

Furlong C. 1993 Marketing for Keeps. New York: John Wiley and Sons Inc.

Kotler P. 1994 Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola. Warszawa: GiS.

McCarthy J., Perreault W. 1991 Basic Marketing. A Global Managerial Approach. New York: Irwin.

Stanton W., Ettzel M., Walker B.: 1991 Fundamentals of Marketing. New York: McGraw-Hill Inc.

PRESSto2AMUR - export

Statystyki

Abstrakt - 0 PDF - 0

Altmetric

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 Arnold Pabian

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.