Zarządzanie i marketing w szkołach wyższych. Wybrane problemy

Main Article Content

Arnold Pabian

Abstrakt

Wychodząc z założenia, iż szkoła wyższa z punktu widzenia zarządzania jest podobna do innego rodzaju instytucji i podmiotów działających w gospodarce narodowej, autor omawia działania warunkujące sprawność jej funkcjonowania, takie jak: zarządzanie personelem, majątkiem trwałym i obrotowym oraz finansami uczelni, a także procesami dydaktycznymi i pracami o charakterze naukowo-badawczym. W artykule przedstawiono również główne rodzaje działań z zakresu marketingu, które powinny być realizowane przez nowocześnie funkcjonującą szkołę wyższą. Skoncentrowano się na podstawowych zagadnieniach relacji uczelni z otoczeniem.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Pabian, A. (2016). Zarządzanie i marketing w szkołach wyższych. Wybrane problemy. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(8), 113-120. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4501
Dział
Oryginalny artykuł naukowy
Biogram autora

Arnold Pabian, Politechnika Częstochowska

Arnold Pabian - doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny Politechniki Częstochowskiej, specjalista z zakresu zarządzania oraz ekonomiki przedsiębiorstw, w tym marketingu. Doktor uzyskał w Instytucie Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej (1986 r.). Habilitował się w Wydziale Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Katowicach (1993 r.). W swojej pracy naukowo- badawczej koncentruje się na zarządczo- ekonomicznych problemach racjonalizacji działania przedsiębiorstw. Autor 80 publikacji z tego zakresu. Obecnie dyrektor Instytutu Podstaw Budownictwa i Procesów Budowlanych Politechniki Częstochowskiej.

Referencje

  1. Arens W., Bovee C. 1994 Advertising. New York: Irwin.
  2. Berkowitz E., Kerin R., Hartley S., Rudelius W. 1994 Marketing. New York: Irwin.
  3. Bovee C., Thill J. 1992 Marketing. New York: McGraw-Hill Inc.
  4. Cunningham W., Cunningham I., Swift Ch. 1987 Marketing. A Managerial Approach. New York: South-Western Publishing Co.
  5. Furlong C. 1993 Marketing for Keeps. New York: John Wiley and Sons Inc.
  6. Kotler P. 1994 Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola. Warszawa: GiS.
  7. McCarthy J., Perreault W. 1991 Basic Marketing. A Global Managerial Approach. New York: Irwin.
  8. Stanton W., Ettzel M., Walker B.: 1991 Fundamentals of Marketing. New York: McGraw-Hill Inc.