Różnorodność i zmiana: polityka rządowa a wpływ otoczenia
PDF

Jak cytować

Goedegebuure, L., & Meek, V. L. (2016). Różnorodność i zmiana: polityka rządowa a wpływ otoczenia. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(12), 17–29. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4532

Abstrakt

Artykuł jest poświęcony zmianom w stosunkach między rządem i uniwersytetem. Zarówno dla analizujących politykę wobec szkolnictwa wyższego, jak i dla zarządzających szkołami wyższymi coraz bardziej oczywisty staje się fakt, że w wielu państwach Europy Zachodniej dokonują się zasadnicze zmiany w relacjach między państwem a instytucjami szkolnictwa wyższego. W niektórych krajach zmiany te zachodzą szybciej niż w pozostałych, lecz powszechna jest tendencja do przeobrażania stanu nazwanego „regulacją państwową” . W pierwszej części artykułu autorzy zajmują się systemowymi determinantami tych zmian, eksponując czynniki historyczne, oraz sposobem tworzenia państwowej regulacji. W drugiej części koncentrują się na jednym z kluczowych celów polityki w stosunku do szkół wyższych, to jest na problemie różnorodności i instrumentach realizacji strategii regulacji, a także na skutkach, jakie one wywierają w sferze misji oraz zadań szkół wyższych. Koncentrując się na problemie różnorodności, autorzy starają się pokazać zmiany zachodzące - pod wpływem modelu regulacji - w stosunkach między państwem a szkołami wyższymi.

PDF

Bibliografia

Askling B. 1989 Structural Uniformity and Functional Diversification, „Higher Education Ouarterly”, vol. 40, nr 4, s. 289-305.

Birnbaum R. 1983 Maintaining Diversity in Higher Education, San Francisco, Jossey-Bass.

Carrol G.R. 1993 A Sociological Viewon Why Firms Differ, „Strategie Management Journal”, vol. 14, s. 237-249.

Cerych L, Furth D., Papadopoulos G. 1974 Overall Issues in the Development of Future Structures ot Post-secondary Education, w: Policies for Higher Education, Paris, OECD, s. 15-20.

Cerych L., Sabatier P. 1986 Great Expectations and Mixed Performance, Stoke-on-Trent, Trentham Books.

Clark B.R. 1983 The Higher Education System: A Cross-National Perspective, Berkeley, University of California Press.

DiMaggio P.J., Powell W.W. 1983 The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields, „American Sociological Review”, vol. 48, s. 147-160.

Galbraith J.K. 1992 The Culture of Contentment, Boston, Houghton Mifflin.

Giddens A. 1997 Central Problems in Social Theory: Actions, Structure and Contradiction in Social Analysis, London, Macmillan.

Goedegebuure L., Kaiser F., Maassen P, Meek L, Van Vught F., De Weert W. (eds.) 1993 Higher Education Policy in International Comparative Perspective, Oxford, Pergamon Press.

Goedegebuure L., Kaiser F., Van Vught F. 1994 Disaster Warning, „The Times Higher Education Supplement”, 7 th October.

Hannan M.T., Freeman J. 1977 The Population Ecology of Organizations, „American Journal of Sociology”, vol. 82, s. 929-964.

Huisman J. 1996 Diversityin The Netherlands, w: Meek L., Goedegebuure L., Kivinen 0., Rinne R.: The Mockers and Mocked: Comparative Perspectives on Differentiation, Convergence and Diversity in Higher Education, CMord, Pergamon Press, s. 138-154.

Levy D. 1991 Problems of Privatization. Document prepare pour le seminaire de la Bangue mondiale sur „Innovation et amelioration de 1‘ensignement superieur dans les pays en developpement”, Kuala Lumpur.

Lomi A. 1995 The Population Ecology of Organizational Founding: Location Dependence and Unobserved Heterogeneity, „Administrative Science Ouarterly”, vol. 40, s. 11-144.

McClelland D. 1961 TheAchieving Society, Princeton, Van Nostrand.

Meek L., Goedegebuure L., Kivinen 0., Rinne R. 1996 The Mockers and Mocked: Comparative Perspectives on Differentiation, Conmgence, and Dimsity in Higher Education, Oxford, Pergamon Press.

Meyer J., Rowan B. 1977 Institutionalized Organizations: Formal Structure as Myth and Ceremony, „American Journal of Sociology”, vol. 83, s. 340-363.

Meyer J„ Scott R.W. 1983 Organizational Enwonments: Ritualand Ftationality, Beverly Hills, Sage.

Miner J,B., Smith N., Bracker J. 1989 The Role o f Entrepreneurial Task Motivation in the Growth of Technologically lnnovative Firms, „Journal of Applied Psychology”, vol. 74, s. 554-560.

Neave G., 1987 Editioral, „European Journal of Education”, vol. 22, nr 2, s. 121-122.

Neave G. 1996 Homogenization, Integration and Conmgence: The Cheshire Cats of Higher Education Analysis, w: Meek L., Goedegebuure L., Kivinen 0., Rinne R.: The Mockers and Mocked: Comparative Perspectives on Differentiation, Convergence, and D im s ity in Higher Education, Oxford, Pergamon Press.

Neave G., Van Vught F.A. (eds.) 1991 Prometheus Bound: The Changing Relationship between Government and Higher Education in Western Europe, Oxford, Pergamon Press.

Perkin H. 1991 History of Universities, w: International Higher Education: An Encyclopedia, New York, Garland.

Perkins JA. 1987 Privatization, „Newsletter of the International Council for Educational Development”, November.

Pfeffer J., Salancik G.R. 1978 The External Control of Organizations: A Resource Dependence Perspective, New York, Harper and Row.

Stadtman V.A. 1980 Academic Adaptations: Higher Education Prepares for the 1980‘s and 1990's, San Francisco, Jossey-Bass.

Teichler U. 1992 Research on Higher Education in Europe: Some Aspects of Recent Developments, w: Frackmann E., Maassen P. (eds.): Towards Excellence in European Higher Education in the Nineties, Utrecht, Lemma.

Van Vught F.A. (ed.) 1989 Governmental Strategies and lnnovation in Higher Education, Londres, Jessica Kingsley.