Pożyczki i kredyty - nowa forma pomocy państwa dla studentów

Main Article Content

Małgorzata Dąbrowa-Szefler

Abstrakt

Wywiad z prof. dr hab. Jerzym Zdradą, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Dąbrowa-Szefler, M. (2016). Pożyczki i kredyty - nowa forma pomocy państwa dla studentów. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(12), 71-77. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4537
Dział
Rozmowy
Biogram autora

Małgorzata Dąbrowa-Szefler, Uniwersytet Warszawski

Małgorzata Dąbrowa-Szefler - doktor hab. nauk ekonomicznych, specjalizuje się w problematyce postępu technicznego oraz polityki naukowej i technicznej. Pracuje w Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Warszawskiego. Ostatnio opublikowała pracę Polityka naukowa i techniczna w gospodarce rynkowej. Kierowała przygotowaniem dla MEN ekspertyzy na temat systemów pomocy finansowej państwa dla studentów w krajach Europy Zachodniej.