Pożyczki i kredyty - nowa forma pomocy państwa dla studentów
PDF

Jak cytować

Dąbrowa-Szefler, M. (2016). Pożyczki i kredyty - nowa forma pomocy państwa dla studentów. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(12), 71–77. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4537

Abstrakt

Wywiad z prof. dr hab. Jerzym Zdradą, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej

PDF