Polonistyka na Uniwersytecie Warszawskim - problemy dydaktyczne

Main Article Content

Andrzej Guzek

Abstrakt

Autor - dziekan Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w latach 1990-1996 - przedstawia uwarunkowania, które zdecydowały o wprowadzeniu na tym wydziale daleko idących zmian programowych, nowych planów studiów dziennych oraz nowych zasad zaliczania roku i kolejnych faz studiowania. Wskazuje również główne założenia leżące u podstaw studiów polonistycznych w nowym kształcie.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Guzek, A. (2016). Polonistyka na Uniwersytecie Warszawskim - problemy dydaktyczne. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(12), 83-90. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4539
Dział
Oryginalny artykuł naukowy
Biogram autora

Andrzej Guzek, Uniwersytet Warszawski

Andrzej Guzek - doktor, historyk literatury, dziekan Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w kadencjach 1990— 1993 oraz 1993-1996, obecnie pełnomocnik dziekana do spraw rozwoju Wydziału.