Polonistyka na Uniwersytecie Warszawskim - problemy dydaktyczne
PDF

Jak cytować

Guzek, A. (2016). Polonistyka na Uniwersytecie Warszawskim - problemy dydaktyczne. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(12), 83–90. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4539

Abstrakt

Autor - dziekan Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w latach 1990-1996 - przedstawia uwarunkowania, które zdecydowały o wprowadzeniu na tym wydziale daleko idących zmian programowych, nowych planów studiów dziennych oraz nowych zasad zaliczania roku i kolejnych faz studiowania. Wskazuje również główne założenia leżące u podstaw studiów polonistycznych w nowym kształcie.

PDF