O koncepcji i działaniu instytutów państwowych
PDF

Jak cytować

Jabłecka, J. (2016). O koncepcji i działaniu instytutów państwowych. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(13), 23–27. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4566

Abstrakt

Wywiad z prof. dr inż. Władysławem Findeisenem, prezesem Kasy im. Józefa Mianowskiego - Fundacji Popierania Nauki

PDF