O koncepcji i działaniu instytutów państwowych

Main Article Content

Julita Jabłecka

Abstrakt

Wywiad z prof. dr inż. Władysławem Findeisenem, prezesem Kasy im. Józefa Mianowskiego - Fundacji Popierania Nauki

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Jabłecka, J. (2016). O koncepcji i działaniu instytutów państwowych. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(13), 23-27. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4566
Dział
Rozmowy
Biogram autora

Julita Jabłecka, Uniwersytet Warszawski

Julita Jabłecka - doktor nauk ekonomicznych, specjalista z dziedziny organizacji i zarządzania, sekretarz naukowy Komitetu Naukoznawstwa Polskiej Akademii Nauk, pracuje w Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Warszawskiego. Jest autorką wielu publikacji poświęconych zarządzaniu nauką i szkolnictwem wyższym. W latach 1990-1991 uczestniczyła w przygotowaniu nowych rozwiązań legislacyjnych dotyczących nauki. Zainteresowania badawcze: przemiany w nauce oraz w szkolnictwie wyższym w Polsce i na świecie, procesy decyzyjne w nauce, ewaluacja jako instrument zarządzania.