Pressto.

Nagłowek strony

Nr 1(13) (1999)

Instytucje i struktura nauki w Polsce

Cały numer czasopisma

Przejrzyj albo pobierz cały numer czasopisma PDF

Spis treści

Oryginalny artykuł naukowy

Zmiany w strukturze sektorowej i instytucjonalnej sfery badawczo-rozwojowej w Polsce w okresie transformacji systemowej PDF
Małgorzata Dąbrowa-Szefler 7-22
Rady badawcze jako organizacje pomostowe PDF
Julita Jabłecka 38-50
Towarzystwa naukowe w Polsce i ich problemy organizacyjne PDF
Jan Piskurewicz 51-65
Od samorządu nauki do polityki naukowej PDF
Jan Kozłowski 66-81
Slavo Radosevic o przemianach nauki i techniki w krajach Europy Środkowo-Wschodniej PDF
Jan Kozłowski 82-88
Aspiracje zawodowe przyszłych inżynierów - na podstawie badań przeprowadzonych w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie PDF
Piotr Górski 89-102

Tłumaczenia

Badania nad szkolnictwem wyższym, polityka i praktyka - wzorce dobrego i złego porozumiewania się PDF
Elaine El-Khawas 28-37

Rozmowy

O koncepcji i działaniu instytutów państwowych PDF
Julita Jabłecka 23-27


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo