Od samorządu nauki do polityki naukowej

Main Article Content

Jan Kozłowski

Abstrakt

W środowisku naukowym panuje powszechne przekonanie o głębokim kryzysie, w jakim znalazła się nauka w Polsce. Poglądy na temat źródeł, przejawów, następstw oraz koniecznych skutków zaradczych tego kryzysu różnią się jednak biegunowo. Przeważa opinia, że jego głównym źródłem jest niedofinansowanie budżetowe badań. Autor artykułu polemizuje z tym poglądem. Stawia tezę, że głównym źródłem kryzysu są formy zarządzania nauką, niedostosowane do realiów Polski jako kraju ścigającego państwa rozwinięte gospodarczo.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kozłowski, J. (2016). Od samorządu nauki do polityki naukowej. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(13), 66-81. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4570
Dział
Oryginalny artykuł naukowy
Biogram autora

Jan Kozłowski, Uniwersytet Warszawski

Jan Kozłowski - doktor nauk historycznych, specjalista z zakresu historii nauki oraz polityki naukowej, naczelnik Wydziału Statystyki i Informacji w Komitecie Badań Naukowych, pracuje także w Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1974-1991 pracownik Instytutu Historii Nauki PAN, 1994-1995 krajowy koordynator raportu OECD Reviews of National Science and Technology Policy, 1994-1996 przewodniczący Podzespołu VI KERM ds. Członkostwa Polski w OECD. Autor 3 książek, a także wielu artykułów oraz prac przeglądowych i popularyzatorskich dotyczących polityki naukowej, polityki informacyjnej, naukometrii i historii nauki.

Referencje

  1. Dąbrowa-Szefler M., Gulczyńska H., Jabłecka J., Świerzbowska-Kowalik E. 1998 Mobilność pracowników naukowych w Polsce, Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
  2. Freeman Ch., 1992 Science and Economy at the National Level, w: The Economics of Hope. Essays on Technical Change, Economic Growth and the Environment, Pinter Publishers London - New York.
  3. Knowledge... 1995 Knowledge Enriches, NWO Policy Document 1996-2000, Netherlands Organization for Scientific Research, The Hague.
  4. Lipsey R. G. 1998 Technology Policies in Neo-classical and Structuralist-evolutionary Models, „STI Review”, nr 22.
  5. Markowski T., Stawasz E, Matusiak K. B. 1998 Wybrane problemy polityki innowacyjnej w Polsce, Fundacja Edukacji Ekonomicznej, Łódź (maszynopis).
  6. Rip A. 1994 The Republic o t Science in the 1990s, „Higher Education”, nr 28.
  7. Ziman J. 1994 Prometheus Bound. Science in a Dynamic Steady State, Cambridge University Press, Cambridge.