Slavo Radosevic o przemianach nauki i techniki w krajach Europy Środkowo-Wschodniej

Main Article Content

Jan Kozłowski

Abstrakt

Science Policy Research Unit (SPRU), działający na Uniwersytecie w Sussex, jest uznawany za najważniejszy think tank (sztab ekspertów) zajmujący się problematyką przemian systemów nauki i techniki w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, a pracownik SPRU dr Slavo Radosevic - za głównego organizatora sieci badaczy oraz autora najlepszych syntez dotyczących tego obszaru badań. Najistotniejszym walorem prac powstających w kręgu SPRU jest oparcie na badaniach empirycznych, ujęcie porównawcze oraz znajomość metod badawczych science policy studies. Zalety te są widoczne w opracowaniach pióra Radosevica, będących podsumowaniem projektu zbiorowego EC DGXII TSER pt. Restrukturyzacja oraz reintegracja systemów nauki i techniki w gospodarkach postkomunistycznych, realizowanego w latach 1996-1998.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kozłowski, J. (2016). Slavo Radosevic o przemianach nauki i techniki w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(13), 82-88. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4571
Dział
Oryginalny artykuł naukowy
Biogram autora

Jan Kozłowski, Uniwersytet Warszawski

Jan Kozłowski - doktor nauk historycznych, specjalista z zakresu historii nauki oraz polityki naukowej, naczelnik Wydziału Statystyki i Informacji w Komitecie Badań Naukowych, pracuje także w Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1974-1991 pracownik Instytutu Historii Nauki PAN, 1994-1995 krajowy koordynator raportu OECD Reviews of National Science and Technology Policy, 1994— 1996 przewodniczący Podzespołu VI KERM ds. Członkostwa Polski w OECD. Autor 3 książek, a także wielu artykułów oraz prac przeglądowych i popularyzatorskich dotyczących polityki naukowej, polityki informacyjnej, naukometrii i historii nauki.