Badania nad szkolnictwem wyższym, polityka i praktyka - wzorce dobrego i złego porozumiewania się
PDF

Jak cytować

El-Khawas, E. (2016). Badania nad szkolnictwem wyższym, polityka i praktyka - wzorce dobrego i złego porozumiewania się. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(13), 28–37. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4567

Abstrakt

Zarówno w krajach rozwiniętych, jak i rozwijających się przed szkolnictwem wyższym stawiane są coraz większe oczekiwania dotyczące zwiększenia dostępności, poprawy osiągnięć i zbliżenia do potrzeb zgłaszanych przez rynek pracy. W tych warunkach szkolnictwo wyższe mogłoby wiele skorzystać z analiz nastawionych na wewnętrzne problemy funkcjonowania oraz z sugestii uczonych i praktyków, którzy posiedli pogłębioną wiedzę na temat szkolnictwa. Jednak stosunki między badaczami a politykami w sferze szkolnictwa wyższego uważa się za dalekie od doskonałości. W niniejszym artykule proponuje się podejście do relacji między polityką, praktyką i badaniami nad szkolnictwem wyższym koncentrujące się na wzorcach komunikacji między nimi. Sugeruje się przyczyny, które spowodowały utrzymywanie się niewłaściwych relacji między badaniami i polityką oraz proponuje sposoby ich naprawy, takie jak wybór najlepszego wzorca „świadczenia usług” przez badaczy, zwrócenie większej uwagi na klientów czy akceptacja przez badaczy wpływu przypadkowych elementów na proces tworzenia polityki.

PDF

Bibliografia

El-Khawas E. 1998 Research, Policy and Practice: Assessing Their Actual and Potential Linkages, w: Kaneko M., Sadlak J., Teichler U. (eds.): Higher Education Research and Its Relationships to Policy and Practice, Pergamon Press, Oxford.

Jones G.A. 1997 Report ot the Roundtable on the Relationship among Research, Policy and Practice in Higher Education, The University of Tokyo & UNESCO, Tokyo.

Jones G.A. 1998 The Development and Evolution of Higher Education Research as a Field of Study in Canada, w: Kaneko M., Sadlak J., Teichler U. (eds.): Higher Education Research and Its Relationships to Policy and Practice, Pergamon Press, Oxford.

Hayden M. 1998 Experience, Achievements and Problems in Doing Research on Higher Education in Australia, w: Kaneko M., Sadlak J., Teichler U. (eds.): Higher Education Research and Its Relationships to Policy and Practice, Pergamon Press, Oxford.

Kaneko M .1998 Higher Education Research, Policy and Practice - Contexts, Conflicts and the New Horizon, w: Kaneko M., Sadlak J., Teichler U. (eds.): Higher Education Research and Its Relationships to Policy and Practice, Pergamon Press, Oxford.

Kingdon J. 1984 Agendas, Alternatives, and Public Policies, Little, Brown and Co., Boston.

Maassen P.A.M. 1998 Higher Education Research: The Hourglass Structure and Its Implications, w: Kaneko M., Sadlak J., Teichler U. (eds.): Higher Education Research and Its Relationships to Policy and Practice, Pergamon Press, Oxford.

OECD 1998 Comparative Report. The Thematic Review ot the First Years of Tertiary Education, OECD, Paris.

Sadlak J., Altbach Ph. (eds.) 1997 Higher Education Research at the Turn of the Century: Structures, Issues and Trends, UNESCO&Garland Publishing, Paris - New York.

Tan S. 1997 Development of and New Issues in Higher Education in China, paper presented at the Roundtable on the Relationship between Research, Policy and Practice in Higher Education, Tokyo, 1-2 September.

Teichler U. 1996 Comparative Higher Education: Potentials and Limits, „Higher Education”, vol. 32, nr 4.

Teichler U. 1998 The Relationship between Higher Education Research and Higher Education Policy and Practice: The Researchers’ Perspective, w: Kaneko M., Sadlak J., Teichler U. (eds.): Higher Education Research and Its Relationships to Policy and Practice, Pergamon Press, Oxford.

Terenzini P. T. 1996 Rediscovering Roots: Public Policy and Higher Education, „Review ot Higher Education”, vol. 20, nr 1.

UNESCO 1995 Policy Paper for Change and Development in Higher Education, Paris.

Urzua R. 1997 Academic Social Science Research and Policy-Making, paper presented at the Roundtable on the Relationship between Research, Policy and Practice in Higher Education, Tokyo, 1-2 September.

Weiss C, 1977 Research for Policy’s Sake: The Enlightenment Function of Social Research, „Policy Analysis”, vol. 3, Fali.

World Bank 1994 Higher Education: The Lessons of Experience, Development in Practice Series, World Bank, Washington.