Towarzystwa naukowe w Polsce i ich problemy organizacyjne

Main Article Content

Jan Piskurewicz

Abstrakt

W artykule przedstawiono ogólny stan polskich towarzystw naukowych oraz historyczne uwarunkowania ich obecnej sytuacji. Szczególną uwagę poświęcono zagadnieniom związanym z finansowaniem działalności prowadzonej przez towarzystwa naukowe, a także kwestiom reprezentowania ich wspólnych interesów.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Piskurewicz, J. (2016). Towarzystwa naukowe w Polsce i ich problemy organizacyjne. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(13), 51-65. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4569
Dział
Oryginalny artykuł naukowy
Biogram autora

Jan Piskurewicz, Uniwersytet Warszawski

Jan Piskurewicz - doktor habilitowany, pracuje w Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1991-1993 kierował Wydziałem Współpracy ze Społecznymi Instytucjami Nauki w Komitecie Badań Naukowych. Jest członkiem Komitetu Kasy im. Mianowskiego - Fundacji Popierania Nauki oraz redaktorem rocznika „Nauka Polska” . Prowadzi badania z zakresu historii organizacji nauki, oświaty i polityki naukowej. Ostatnio zajmuje się zagadnieniami współpracy wyższych szkół zawodowych z instytucjami samorządu terytorialnego.

Referencje

 1. Bielański A. 1994 Rola, zadania i warunki rozwoju społecznego ruchu naukowego, „Problemy Społecznego Ruchu Naukowego”, nr 2.
 2. Buko A. 1996 Z prac Radomskiego Towarzystwa Naukowego, „Problemy Społecznego Ruchu Naukowego”, nr 1.
 3. Chojnacki J. 1996 W 175 rocznicę założenia Towarzystwa Naukowego Płockiego, „Problemy Społecznego Ruchu Naukowego”, nr 1.
 4. Działalność... 1996 Działalność Rady Towarzystw Naukowych w kadencji 1993-1995. Sprawozdanie przedstawione na zjazdach towarzystw ogólnych regionalnych we Włocławku w dniu 22 marca 1996 r., i specjalistycznych w Warszawie w dniu 12 kwietnia 1996 r., „Problemy Społecznego Ruchu Naukowego”, nr 2.
 5. Hubner P. 1992 Polityka naukowa w Polsce w latach 1944-1953. Geneza systemu, Wrocław.
 6. Informacja... 1998 Informacja Departamentu Studiów i Promocji Nauki KBN z 16 II 1998 o ocenie wykonania przez podmioty działające na rzecz nauki zadań dofinansowywanych w roku 1996 ze środków na działalność ogólnotechniczną i wspomagającą badania, Komitet Badań Naukowych, Warszawa.
 7. Jaczewski B. 1978 Polityka naukowa państwa polskiego w latach 1918-1939, Wrocław.
 8. Jaczewski B. 1992 Organizacja i instytucje życia naukowego w Polsce (listopad 1918-1939), w: Historia nauki polskiej, t. V, Wrocław.
 9. Karasiński E. 1994 Dofinansowywanie działalności ogólnotechnicznej i wspomagającej badania w ocenie Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, „Problemy Społecznego Ruchu Naukowego”, nr 2.
 10. Kowalski K. 1995 Polska Akademia Umiejętności, „Problemy Społecznego Ruchu Naukowego”, nr 3/4.
 11. Kryteria... 1998 Kryteria i tryb przyznawania środków z budżetu państwa na dofinansowywanie działalności ogólnotechnicznej i wspomagającej badania oraz na dofinansowywanie podmiotów działających na rzecz nauki (DOT), Komitet Badań Naukowych, Warszawa.
 12. Kurnatowski S. 1996 Zadania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w obecnej sytuacji środowiska naukowego, „Problemy Społecznego Ruchu Naukowego”, nr 3/4.
 13. Labuda G. 1994 Społeczny ruch naukowy w obliczu przechodzenia od gospodarki planowanej do gospodarki rynkowej, „Problemy Społecznego Ruchu Naukowego”, nr 1.
 14. Liszewski S. 1994 Miejsce społecznego ruchu naukowego w nauce polskiej oraz społeczne cele jego działalności, „Problemy Społecznego Ruchu Naukowego”, nr 2.
 15. Luchowiec J . 1997 Propozycja zmian niektórych zasad dofinansowania towarzystw naukowych oraz roli i zasad współdziałania Rady Towarzystw Naukowych z Komitetem Badań Naukowych, „Problemy Społecznego Ruchu Naukowego”, nr 3/4.
 16. Majsterkiewicz T. 1998 Posiedzenie plenarne Rady Towarzystw Naukowych w dniu 25 listopada 1997 r., „Problemy Społecznego Ruchu Naukowego”, nr 1.
 17. Ocena i ranking... 1995 Ocena i ranking towarzystw naukowych. Raport końcowy, Polska Fundacja Upowszechniania Nauki, Warszawa.
 18. Orzechowski K. 1996 Z prac Radomskiego Towarzystwa Naukowego, „Problemy Społecznego Ruchu Naukowego”, nr 1.
 19. Pajka S. 1996 Dziesięć lat Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego, „Problemy Społecznego Ruchu Naukowego”, nr 1.
 20. Rocznik... 1995 Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, t. LVII, Warszawa.
 21. Rolbiecki W. 1992 Społeczny ruch naukowy w Polsce w latach 1939-1951, w. Historia nauki polskiej, t. V, Wrocław.
 22. Rutkowski 1997 Towarzystwa naukowe a młodzi pracownicy nauki, „Problemy Społecznego Ruchu Naukowego”, nr 1/2.
 23. Sprawozdanie... 1995 Sprawozdanie Towarzystwa Naukowego w Toruniu 1 stycznia 1995 - 31 grudnia 1995, Toruń.
 24. Sprawozdanie... 1997 Sprawozdanie z wykonania budżetu w 1997 roku. Część 48, Komitet Badań Naukowych, Warszawa.
 25. Staszewski J. 1996 Uwagi o warunkach działalności towarzystw naukowych, „Problemy Społecznego Ruchu Naukowego”, nr 2.
 26. Suchodolski B. 1994 W sprawie towarzystw naukowych, „Problemy Społecznego Ruchu Naukowego”, nr 2.
 27. Wawrzyniak K. 1996 Sytuacja polskich towarzystw naukowo-technicznych - stan i dynamika rozwoju, „Problemy Społecznego Ruchu Naukowego”, nr 2.
 28. Z życia... 1998 Zżycia organizacyjnego PAN, „Nauka”, nr 1.
 29. Zjazd... 1996 Zjazd towarzystw naukowych ogólnych regionalnych we Włocławku, „Problemy Społecznego Ruchu Naukowego”, nr 2.