Światowa deklaracja UNESCO

Main Article Content

Konferencja Generalna UNESCO

Abstrakt

Szkolnictwo wyższe w XXI wieku: od wizji do działania.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
UNESCO, K. G. (2016). Światowa deklaracja UNESCO. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(14), 5-18. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4573
Dział
Tłumaczenia
Biogram autora

Konferencja Generalna UNESCO, UNESCO

UNESCO (Organizacja Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury) powstało 16 listopada 1945 roku na mocy podpisanego Aktu Konstytucyjnego, w preambule do którego czytamy, że ponieważ wojny rodzą się w umysłach ludzi, również w ich umysłach powinny być zwalczane. W roku zakończenie II Wojny Światowej stwierdzenie to nie dziwiło. Doświadczenia totalitaryzmów zmieniły nastawienie państw do kwestii wojny i pokoju - również tych, które jeszcze nie tak dawno uważały, że jedynie zasada zachowania status quo gwarantuje utrzymanie stabilizacji i rozwoju w świecie. Dla pokolenia wychowanego w pierwszej połowie XX, stało się oczywiste, że ideologia totalitarna oraz populizm są zagrożeniem dla pokoju. Przeciwwagą dla świata, będącego zakładnikiem równowagi sił, stała się wizja świata opartego na współpracy międzynarodowej.