Pressto.

Nagłowek strony

Studia podyplomowe - wybór czy konieczność?

Barbara Minkiewicz

Abstrakt


Wzrost skali i rozwój rozmaitych form kształcenia na różnych poziomach pokazuje z jednej strony, że edukacja i wydatki na nią traktowane są jako niezbędne inwestycje zwiększające szanse jednostki na rynku pracy, a z drugiej, że szkolnictwo wyższe stara się odpowiedzieć na potrzeby praktyki gospodarczej. Na pytanie, czy inwestycje w wykształcenie, potwierdzone dyplomem ukończenia studiów, są rzeczywiście przepustką do kariery, czy kwalifikacje po ukończeniu studiów są zgodne z oczekiwaniami rynku pracy i gwarantują osiągnięcie sukcesu zawodowego odpowiadają badania prowadzone na coraz większą skalę w wielu uczelniach krajowych i zagranicznych. Opinie studentów, absolwentów i pracodawców o jakości usług świadczonych przez uczelnie, o oczekiwaniach w stosunku do wiedzy i umiejętności, w które miała wyposażyć szkoła wyższa w konfrontacji z rzeczywistością wskazują na kierunki modyfikacji oferty programowej i konieczność poprawy jakości kształcenia. Prezentowana tu analiza mieści się w nurcie takich badań. Jej celem był pomiar korzyści zawodowych z ukończenia studiów podyplomowych na kierunku „zarządzanie firmą” , zgromadzenie materiału wyjściowego do doskonalenia tych studiów, a także identyfikacja motywów ich podejmowania. Badania były prowadzone w Wyższej Szkole Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu.


Pełny tekst:

Bibliografia


Bielecki P. 1998 Rynek pracy a zmiana struktur kształcenia w szkolnictwie wyższym (przykład ekonomii i zarządzania - doświadczenia brytyjskie), w: Studia wyższe - szansa na sukces?, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.

Darska A. 1996 Doświadczenia europejskie związane z badaniem relacji między kształceniem a zatrudnieniem, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe”, nr 7.

Miciński A. 1999 Oczekiwania współczesnego biznesu wobec umiejętności absolwentów wyższych uczelni, referat wygłoszony na ogólnopolskiej konferencji „Wyzwania Unii Europejskiej dla postaw, umiejętności i wiedzy przyszłych menedżerów”, zorganizowanej przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości, Łódź, 5-6 listopada 1999.

Minkiewicz B., Osterczuk A. 1997 Rozwój szkół biznesu - główne tendencje, w: Zmiany w kształceniu w zakresie zarządzania i biznesu w Polsce w latach 1993-1995, Biuro Koordynacji Kształcenia Kadr, Warszawa.

Minkiewicz B., Osterczuk-Kozińska A. 1998 Studia a kariera zawodowa - absolwenci na rynku pracy, w: Studia wyższe - szansa na sukces?, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.

Minkiewicz B., Osterczuk-Kozińska A. 1999 Zmiany na rynku edukacji menedżerów w latach 1994-1998 - główne tendencje, w: Zmiany w kształceniu w zakresie zarządzania w Polsce w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych, Biuro Koordynacji Kształcenia Kadr, Warszawa.

Pawłowski K. 1999 a Współpraca między uczelniami a otoczeniem biznesu jako warunek tworzenia kapitału intelektualnego, referat wygłoszony na ogólnopolskiej konferencji „Wyzwania Unii Europejskiej dla postaw, umiejętności i wiedzy przyszłych menedżerów”, zorganizowanej przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości, Łódź, 5-6 listopada 1999.

Pawłowski K. 1999 b Wyższe szkolnictwo niepaństwowe w Polsce po 1990 r., w: Stan rozwoju niepaństwowych szkół wyższych w Polsce, Polskie Forum Akademicko-Gospodarcze, Jelenia Góra, 16-18 kwietnia 1999.

PRESSto2AMUR - export

Statystyki

Abstrakt - 50 PDF - 90

Altmetric

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 Barbara Minkiewicz

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.