Wpływ reform ekonomicznych na instytucje badawczo-rozwojowe oraz na wybór polityki innowacyjnej - sytuacja w krajach Europy Środkowo-Wschodniej

Main Article Content

Karel Müller

Abstrakt

W artykule zostały przedstawione uwarunkowania procesu restrukturyzacji sfery badawczo-rozwojowej - bariery występujące w trakcie realizacji tego procesu w byłych krajach socjalistycznych. Autor zwraca szczególną uwagę na rolę przekształceń w sferze badań przemysłowych, które najbardziej ucierpiały w wyniku nowych uwarunkowań politycznych i ekonomicznych. Ponadto omawia rolę czynników determinujących proces przemian instytucjonalnych, w tym czynników finansowych. Pokazuje także różnice w procesie restrukturyzacji między poszczególnymi krajami, a zwłaszcza sytuację kadr badawczych.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Müller, K. (2016). Wpływ reform ekonomicznych na instytucje badawczo-rozwojowe oraz na wybór polityki innowacyjnej - sytuacja w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(15), 23-38. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4581
Dział
Tłumaczenia
Biogram autora

Karel Müller, Uniwersytet Karola w Pradze

Karel Müller - profesor doktor, ekonomista, pracuje na Uniwersytecie Karola w Pradze (Institute of Learning Foundation). Zajmuje się problematyką przemian w systemie nauki i techniki oraz porównaniami międzynarodowymi. Jest autorem wielu prac z tej dziedziny.

Referencje

 1. Beck U. 1986 Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne, Suhrkamp, Frankfurt a. Main.
 2. Bitzer J. 1999 An Evolutionary View of Post-socialist Restructuring, DIW, Berlin, TSER Conference, Hove, 12-13 March 1999.
 3. Grabher G., Stark D. 1997 Restructuring Networks in Post-socialism: Legacies, Linkages and Localities, Oxford University Press, New York.
 4. Impact... 1997 Impact of the Enlargement of the European Union towards the Associated Central and Eastern European Countries on RTD-Innovation and Structural Policies, EC, Directorate General, Science, Research and Development, in Cooperation with Coopers & Lybrand Technology Consultants.
 5. Inglehart R. 1992 Modernisation and Postmodernisation, Cultural, Economic and Political Change in 43 Societies, Princeton University Press, Princeton - New York.
 6. Inzelt M. 1995 Development in the Hungarian S+T Sector since 1991, OECD, Paris, discussion paper.
 7. Kozłowski J. 1994 The Polish Science, Komitet Badań Naukowych, Warszawa.
 8. Kwiatkowski S. 1992 Optimistic Scenario of the Development of S+T, paper presented at the conference: Eastern and Central Europe, 2000, Radziejowice, Poland, November, 11-121992.
 9. Muller K. 1994 Prumyslovy vyzkum v komparativni perspektive, FAME, Zlin National Reports on the Project of Academy - Industry Relationship in the CEE Countries.
 10. Nelson R. 1992 National Innovation Systems: A Retrospective on a Study, „Industrial and Corporate Change”, vol. 1, nr 2.
 11. Radosevic S. 1999 After 10 Years of Transformation of S+T in Central and Eastern Europe: Policy Lessons, SPRU, Sussex University, Brighton, TSER Conference, Hove, 12-13 March.
 12. Schneider Ch. 1994 Industrial Research Potential in Transitional Economies, ROSES-CNRS, Paris, discussion paper.
 13. S&T Indicators 1995 S&T Indicators 1995, Czech Statistical Office, Prague.
 14. Wasilewski L., Kwiatkowski S., Kozłowski J. 1998 S+T for Development, Information Centre, Warsaw.