Czynniki kształtujące popyt na kadry naukowe w krajach Unii Europejskiej i w Stanach Zjednoczonych

Main Article Content

Małgorzata Dąbrowa-Szefler

Abstrakt

Autorka ustosunkowuje się do problemu, który pojawia się od lat osiemdziesiątych w literaturze naukoznawczej i dokumentach oficjalnych - możliwości wystąpienia deficytu kadr naukowych. Dokonuje także identyfikacji czynników, które mogą mieć wpływ na stan kadry naukowej w krajach Unii Europejskiej i w Stanach Zjednoczonych

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Dąbrowa-Szefler, M. (2016). Czynniki kształtujące popyt na kadry naukowe w krajach Unii Europejskiej i w Stanach Zjednoczonych. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(15), 43-54. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4583
Dział
Oryginalny artykuł naukowy
Biogram autora

Małgorzata Dąbrowa-Szefler, Uniwersytet Warszawski

Małgorzata Dąbrowa-Szefler - doktor hab. nauk ekonomicznych, specjalizuje się w problematyce postępu technicznego oraz polityki naukowej i technicznej. Pracuje w Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Warszawskiego. Ostatnio opublikowała pracę Polityka naukowa i techniczna w gospodarce rynkowej. Kierowała przygotowaniem dla MEN ekspertyzy na temat systemów pomocy finansowej państwa dla studentów w krajach Europy Zachodniej.

Referencje

 1. Atkinson R.C. 1990 Supply and Demand for Scientists and Engineers. A National Crisis in the Making, „Science”, nr 248.
 2. Basic Science... 1998 Basic Science and Technology Statistics 1997, OECD, Paris.
 3. Blaxter L., Hughes Ch., Tight M. 1998 Writing on Academic Careers, „Studies in Higher Education”, vol. 23, nr 3.
 4. Careers in Science... 1995 Careers in Science and Technology. An International Perspective, National Research Council, USA.
 5. Drucker P.F. 1993 Post-capitalist Society, Oxford.
 6. Frascati... 1994 Frascati Manual 1993. Proposed Standard Practice for Surveys of Research and Experimental Development, OECD, Paris, wydanie polskie: Komitet Badań Naukowych, Warszawa 1999.
 7. Mesarowic M.D. 1997 Trwały rozwój i podstawowe potrzeby ludzkie - zintegrowana ocena versus zintegrowane modelowanie, „Transformacje”, nr 1-4.
 8. Main Science... 1994; 1999 Main Science and Technological Indicators, OECD, Paris.
 9. Management of Science... 1999 Management of Science Systems: Lessons and Issues Arising from Recent Work by the OECD, Committee for Scientific and Technological Policy, OECD, Paris.
 10. Managing Science Systems... 1997 Managing Science Systems: In Search of Best Practices, OECD, Committee for Scientific and Technological Policy, Paris.
 11. Megascience... 1999 Megascience. Summary of Activities 1995-1998, OECD, Committee for Scientific and Technological Policy, Paris.
 12. National Patterns... 1994 National Patterns of R+D Resources, National Science Foundation.
 13. Nauka - technika... 1999 Nauka, technika, przemysł - przegląd 1998, OECD, Paris (wydanie polskie: Komitet Badań Naukowych).
 14. OECD Research... 1995 OECD Research Training, OECD, Paris.
 15. Rocznik... 1997; 1999 Rocznik statystyczny, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 16. Sztompka P. 1973 Teoria i wyjaśnianie, Warszawa.
 17. Solla-Price de D.J. 1967 Mała Nauka - Wielka Nauka, Warszawa.
 18. Whiston T.G.1992 Education and Employment for a Sustainable World, Commission of the European Communities. A Report for the FAST Programme.
 19. „Zagadnienia Naukoznawstwa” 1995, nr 3-4 Materiały z konferencji „Ocenianie uczonych, instytucji i projektów badawczych”, zorganizowanej przez Komitet Naukoznawstwa PAN i Fundację im. Stefana Batorego w dniach 16-18 marca 1995 r.