Podstawowe tendencje rozwojowe nauki i systemu edukacji Ukrainy w latach dziewięćdziesiątych

Main Article Content

I. A. Bułkin
I. J. Jegorow

Abstrakt

Po odzyskaniu niepodległości rozpoczął się na Ukrainie długotrwały proces przechodzenia do rynkowego modelu gospodarki. Wśród dziedzin, które szczególnie silnie odczuły całą trudność i złożoność tego procesu znalazły się nauka oraz system edukacji. Zarówno system edukacji, jak i przede wszystkim nauka, do tej pory nie są w stanie dostosować się do nowych warunków ekonomicznych, mimo rzeczywistych sukcesów Związku Radzieckiego w tych dziedzinach oraz mimo znaczenia, jakie im się przypisuje w krajach wysoko rozwiniętych. Przedmiotem artykułu są perspektywy rozwojowe ukraińskiej nauki i edukacji w najbliższych latach, analizowane na podstawie głównych wskaźników rozwoju potencjału ekonomicznego w latach dziewięćdziesiątych.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Bułkin, I. A., & Jegorow, I. J. (2016). Podstawowe tendencje rozwojowe nauki i systemu edukacji Ukrainy w latach dziewięćdziesiątych. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(15), 92-108. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4613
Dział
Tłumaczenia
Biogramy autorów

I. A. Bułkin, Uniwersytet Kijowski

I.A. Bułkin - absolwent Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Kijowskiego, doktor nauk ekonomicznych, pracownik naukowy Centrum Badań Potencjału Naukowo-Technicznego i Historii Nauki Narodowej Akademii Nauk Ukrainy. Autor wielu publikacji poświęconych polityce naukowej i rozwojowi potencjału naukowo-technicznego Ukrainy.

I. J. Jegorow, Uniwersytet Kijowski

I.J. Jegorow - absolwent Wydziału Cybernetyki Uniwersytetu Kijowskiego, doktor nauk ekonomicznych, pełni funkcję dyrektora wydziału w Centrum Badań Potencjału Naukowo-Technicznego i Historii Nauki Narodowej Akademii Nauk Ukrainy. Autor wielu publikacji krajowych oraz zagranicznych („Minerva” , „Science and Public Policy”) z zakresu polityki naukowej i rozwoju potencjału naukowo-technicznego.

Referencje

 1. Biuletień... 1999 Biuletień ekonomiczeskoj koniunktury Ukrainy, nr 3 (11).
 2. Bułkin J.A. 1998 Kiśczisleniju wielicziny sowokupnych rozchodow na NJOKR w Ukrainie, „Problemy Nauki”, nr 5.
 3. Bunczuk MA. 1998 Posledstwija komercjalizacji nauki, „Nauka ta Naukoznawstwo”, nr 4.
 4. Machmudow O.G., Moticzenko J.E., Najdionow W.S. 1998 Ekonomika Ukrainy. Suczasnyj stan, dynamika, tendencji rozwitku, Donieck.
 5. Materiali... 1998 Materiali dierżawnoj dopowiedi „Pro stan nauki w Ukraini ta najważliwiszi rezultati nauko-technicznoj dijalnosti y 1997 roci”, CDPJN, Kijew 1998.
 6. Michajłow W., Repin K. 1998 Naucznyj potencjał: sostojanije i perspektiwy, „Obzor Ukrainskogo Rynka”, nr 12.
 7. Nadziraszwili A.N. 1994 Sowietskaja model nauki w usłowijach pieriechoda k demokratii i rynku, „Nauka ta Naukoznawstwo”, nr 1-2.
 8. Sałtykow B.G. (red.) 1990 Nauka w ekonomiczeskoj strukturie narodnogo choziajstwa, Moskwa.
 9. Szkworec J.F., Szilska N.M. 1999 Dzierżawni naukowo-techniczni programi jak instrument transformacji naukowogo potencjału, „Nauka ta Naukoznawstwo”, nr 1.
 10. Statisticzeskij... 1995; 1999 Statisticzeskij szczoricznik Ukrainy 1994; 1998, Technika, Kijew.
 11. Zgurowskij M.Z., Sidorenko S.J. 1998 Integracijni tendencji na szlachach pogliblenia uzaemodii NAN ta Minoswiti Ukraini: doswid 1993 - 1997, „Nauka ta Naukoznawstwo”, nr 2.
 12. Zwit pro dijalnist’. .. 1998 Zwit pro dijalnist’ Akademii nauk Ukraini y 1997 roci, Kijew.