Uwagi o projekcie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym

Main Article Content

Jacek Kochanowicz

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kochanowicz, J. (2016). Uwagi o projekcie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(15), 109-120. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4614
Dział
Rozmowy
Biogram autora

Jacek Kochanowicz, Uniwersytet Warszawski

Jacek Kochanowicz - doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny w Katedrze Historii Gospodarczej Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się historią gospodarczą XIX i XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem porównawczych badań procesów modernizacyjnych, a ostatnio także historycznych uwarunkowań transformacji postkomunistycznej. Wykładał jako visiting professor w uczelniach amerykańskich, m.in. w University of Chicago. W latach 1996-1999 był prodziekanem Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Wielokrotnie brał udział w pracach komisji senackich UW, związanych z modernizacją kształcenia oraz zarządzania uczelnią. Był także członkiem Zarządu Fundacji im. Stefana Batorego, gdzie zajmował się Programem Akademickim.