Strategia sukcesu w tworzeniu i transformacji instytucji - przykład Wyższej Szkoły Biznesu-National Louis University w Nowym Sączu: kronika wydarzeń i wywiad z rektorem dr Krzysztofem Pawłowskim

Main Article Content

Julita Jabłecka

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Jabłecka, J. (2016). Strategia sukcesu w tworzeniu i transformacji instytucji - przykład Wyższej Szkoły Biznesu-National Louis University w Nowym Sączu: kronika wydarzeń i wywiad z rektorem dr Krzysztofem Pawłowskim. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(16), 77-96. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4621
Dział
Rozmowy
Biogram autora

Julita Jabłecka, Uniwersytet Warszawski

Julita Jabłecka - doktor nauk ekonomicznych, specjalista z zakresu organizacji i zarządzania, sekretarz naukowy Komitetu Naukoznawstwa Polskiej Akademii Nauk, pracuje w Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka wielu publikacji poświęconych zarządzaniu nauką i szkolnictwem wyższym. W latach 1990-1991 uczestniczyła w przygotowaniu nowych rozwiązań legislacyjnych dotyczących nauki. Zainteresowania badawcze: przemiany w nauce oraz w szkolnictwie wyższym w Polsce i na świecie, procesy decyzyjne w nauce, ewaluacja jako instrument zarządzania.