Opublikowane: 2016-04-01

Deklaracja misji uniwersytetu - synteza

Międzynarodowe Stowarzyszenie Prezydentów Uniwersytetów

43-68