Niemieckie szkolnictwo wyższe - struktura, wybrane problemy i kierunki zmian

Main Article Content

Renata Nowakowska

Abstrakt

W artykule przedstawiono strukturę, wybrane problemy oraz zmiany zachodzące w ostatnich latach w niemieckim szkolnictwie wyższym. Dyskusje dotyczące szkolnictwa wyższego w Niemczech zaostrzyły się w ostatnich latach. Przyczyniło się do tego zjednoczenie Niemiec. W kraju, w którym przez ponad czterdzieści lat funkcjonowały dwa odmienne systemy szkolne, od roku 1990 ważnym zadaniem stało się przystosowanie szkolnictwa byłej NRD do rozwiązań zachodnioniemieckich. W ostatnich latach równie ważna stała się tzw. perspektywa europejska (europaische Dimension im Hochschulbereich), wymagająca przystosowania struktury i programów szkół wyższych do wymagań obowiązujących w Unii Europejskiej. Od roku 1998 wprowadzono w szkolnictwie wyższym Niemiec procedury akredytacyjne, wymuszające zmiany w jakości kształcenia. Zmianie ulegają również sposoby zarządzania szkolnictwem wyższym. Oprócz pozytywnych przemian ujawniają się także problemy dotyczące powiązania struktury szkolnictwa wyższego i treści kształcenia z wymaganiami rynku pracy, powstawania konkurencji oraz wzrostu autonomii szkół wyższych. Jak dalece hasło „zróżnicowanie i konkurencja” , głoszone przez niemieckie władze oświatowe, znajduje potwierdzenie w strukturze i programach szkół wyższych, to jedno z głównych pytań, na które stara się znaleźć odpowiedź autorka artykułu.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Nowakowska, R. (1). Niemieckie szkolnictwo wyższe - struktura, wybrane problemy i kierunki zmian. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(16), 144-160. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4626
Dział
Oryginalny artykuł naukowy
Biogram autora

Renata Nowakowska, Uniwersytet Warszawski

Renata Nowakowska - doktor, adiunkt w Pracowni Pedagogiki Porównawczej na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego.

Referencje

 1. Anweiler O. i in. 1996 Bildungssysteme in Europa, Beltz Verlag, Weinheim-Bassel.
 2. Äquivalenzen... 1998 Äquivalenzen im Hochschulbereich. Eine Übersicht, Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Technologie, Bonn.
 3. Bildung 1998 Bildung für die Zukunft, Ruhr-Universität Bochum, Bochum.
 4. Cerych L., Sabatier P. 1986 Great Expectation and Mixed Performance. The Implementation of Higher Education Reforms in Europe, Trentham Book. European Glossary on Education, Eurydice 1999.
 5. Eurydice 2000 www.eurydice.org
 6. Führ Ch. 1996 Deutsches Bildungswesen seit 1945. Grundzuge und Probleme. Inter Nationes, Bonn.
 7. Geliert C., Rau E. 1992 Diversification and Integration: The Vocationalisation of the German Higher Education System, „European Journal of Education”, nr 1 12.
 8. Grund- und Strukturdaten 1999/93 Grund- und Strukturdaten 1999/93, Bundesministerium fur Bildung und Forschung, Garlof GmbH Druckerei und Verlag, Magdeburg 1993.
 9. Grund- und Strukturdaten 1999/2000 Grund- und Strukturdaten 1999/2000, Bundesministerium für Bildung und Forschung, Garlof GmbH Druckerei und Verlag, Magdeburg 2000.
 10. Hochschulrektorenkonferenz 1997 Profilelemente von Universitäten und Fachhochschulen, „Beitrage zur Hochschulpolitik”, nr 3.
 11. Hochschulrektorenkonferenz 1998 Evaluation und Qualitatssicherung an den Hochschulen in Deutschland-Stand und Perspektiven, „Beitrage zur Hochschulpolitik”, nr 6.
 12. Hochschulrektorenkonferenz 1999a Ein Schritt in die Zukunft. Qualitatssicherung im Hochschulbereich, „Beitrage zur Hochschulpolitik”, nr 3.
 13. Hochschulrektorenkonferenz 1999b Qualitäten Hochschulen, „Beiträge zur Hochschulpolitik”, nr 1.
 14. Hochschulrektorenkonferenz 1999c „Viel Lärm um nichts?” Evaluation von Studium und Lehre und ihre Folgen, „Beitrage zur Hochschulpolitik”, nr 4.
 15. Lrangstone R. 1948 Some Thoughts on U n im sity Education, Cambridge University Press.
 16. Minks K.H., Nigmann R. 1991 Hochschulabsolventen zwischen Studium und Beruf, Hannover, HIS GmbH.
 17. OECD 1997 Education in OECD Countries 1996/97. A Compendium of Statistical Information, Paris. Organization of Higher Education in Europe (1998/1999), Eurydice 1999.
 18. Peisert H., Framhein G. 1997 Das Hochschulsystem in Deutschland, Bundesministerium für Bildung und Forschung, Bonn.
 19. Rohrs H. (Hrsg.) 1987 Tradition und Reform der Universität unter internationalem Aspekt, Verlag Peter Lang, Frankfurt am Main.
 20. Teichler U. 1994 Różnorodność szkolnictwa wyższego w Niemczech: struktura dualna, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe”, nr 4.
 21. Tessaring M. 1991 Arbeitslosigkeit, Beschäftigung und Qualifikation. Ein Ruck- und Ausblick, „Mitteilungen aus der Arbeitsmarkt-und Berufsforschung”, nr 2.
 22. Zahlenbarometer 1999/2000 Zahlenbarometer 1999/2000. Ein bildungs- und forschungsstatistischer Uberblick, Garlof GmbH Druckerei und Verlag, Magdeburg.