Jakość obsługi studentów w szkołach wyższych

Main Article Content

Arnold Pabian

Abstrakt

Szkoła wyższa świadczy usługi dydaktyczne studentom, których można nazwać jej klientami. Ponieważ działa na konkurencyjnym rynku edukacyjnym, zależy jej, aby tych klientów było jak najwięcej. Aby pozyskać nowych i utrzymać dotychczasowych, uczelnia powinna starać się zadowalać, a nawet zachwycać ich świadczonymi usługami. Potencjalne źródła tego zadowalania (zachwycania) tkwią w sferze usług dydaktycznych oraz w pozadydaktycznej obsłudze studenta przed przyjęciem go do społeczności akademickiej, w trakcie odbywania studiów oraz po ich zakończeniu. W artykule scharakteryzowano wymienione sfery oraz przedstawiono podstawowe warunki, jakie powinna spełnić szkoła wyższa, aby w pełni zadowolić (zachwycić) studiującą młodzież. Podkreślono również konieczność prowadzenia przez uczelnię badań marketingowych określających rzeczywisty stopień tego zadowolenia (zachwycenia) oraz dokonujące się w tym zakresie zmiany.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Pabian, A. (2016). Jakość obsługi studentów w szkołach wyższych. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(17), 178-181. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4654
Dział
Oryginalny artykuł naukowy
Biogram autora

Arnold Pabian, Politechnika Częstochowska

Arnold Pabian - doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny Politechniki Częstochowskiej (kierownik Katedry Podstaw Marketingu na Wydziale Zarządzania) oraz Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, specjalista z zakresu zarządzania, ekonomiki przedsiębiorstw i marketingu. Doktorat uzyskał w Instytucie Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej (1986), a habilitację - na Wydziale Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Katowicach (1993). Zainteresowania naukowe: zarządczo-marketingowe problemy racjonalizacji działania przedsiębiorstw. Autor około stu publikacji z tej dziedziny, m.in. książek Marketing w budownictwie (1999), Biznesplan (2000).

Referencje

  1. Berkowitz E., Kerin R., Hartley S., Rudelius W. 1994 Marketing, Irwin, New York.
  2. Bovee C , Thill J. 1992 Marketing, McGraw-Hill Inc., New York.
  3. Furlong C. 1993 Marketing for Keeps, John Wiley&Sons, New York.
  4. Kotler P 2000 Marketing, Felberg SJA, Warszawa.
  5. Loudon D, Della Bitta A. 1993 Consumer Behavior, McGraw-Hill, New York.
  6. McCarthy J., PerreaultW. 1993 Basic Marketing, Irwin, New York.
  7. Pabian A. 1999 Marketing w budownictwie, Centralny Ośrodek Informacji Budownictwa, Warszawa.
  8. Stanton W., Etzel M., Walker B. 1991 Fundamentals of Marketing, McGraw-Hill, New York.