Pressto.

Nagłowek strony

Nr 1(17) (2001)

Studenci i uczeni

Cały numer czasopisma

Przejrzyj albo pobierz cały numer czasopisma PDF

Spis treści

Oryginalny artykuł naukowy

Kariera naukowa a styl pracy naukowej PDF
Janusz Goćkowski 7-22
Osobowościowe, poznawcze i aksjologiczne wyznaczniki twórczości w nauce PDF
Andrzej Strzałecki 23-41
Kariery akademickie i ich kontekst - porównania międzygeneracyjne PDF
Renata Siemieńska 42-61
System kształcenia doktorantów w Polsce - próba oceny na podstawie badań ankietowych PDF
Małgorzata Dąbrowa-Szefler 62-76
Student - żebrak, ale (czy na pewno?) pan PDF
Krzysztof Leja 97-118
Opinie studentów o formach pomocy materialnej państwa - komunikat z badań PDF
Hanna Gulczyńska 119-139
Reformowanie szkoły wyższej - kierunki polityki PDF
Ireneusz Białecki 140-156
Podejście systemowe w badaniach polityki naukowej i technicznej PDF
Jan Kozłowski 157-177
Jakość obsługi studentów w szkołach wyższych PDF
Arnold Pabian 178-181
Francuskie szkolnictwo wyższe - struktura instytucjonalna i przemiany PDF
Elżbieta Drogosz-Zabłocka 182-199

Dyskusje, polemiki, informacje

Pomoc materialna dla studentów w Europie. Debaty ostatnich lat i najnowsze tendencje PDF
EURYDICE EURYDICE 77-96
Przegląd artykułów zamieszczonych w zagranicznych czasopismach naukowych PDF
Julita Jabłecka 200-210


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo