Reformowanie szkoły wyższej - kierunki polityki

Main Article Content

Ireneusz Białecki

Abstrakt

Aby lepiej wypełniać podejmowane zadania, uniwersytet powinien zmodyfikować swą strukturę; uczynić swoją organizację bardziej elastyczną, zdolną do sprawniejszego realizowania pojawiających się zadań dydaktycznych i badawczych, a także do sprawniejszego nadzorowania jakości tych zadań. Cechą takiej organizacji powinna być lepsza kontrola oraz efektywniejsze wykorzystanie zasobów pracy (dydaktycznej i badawczej) pozostających w dyspozycji uczelni. W artykule będzie mowa o dwóch kwestiach: o potrzebie umowy - uzgodnienia i uregulowania wzajemnych zobowiązań uniwersytetu i jego pracowników oraz o tworzeniu odrębnych struktur dydaktyki i badań, które, dzięki zastosowaniu elementów rozwiązań rynkowych wewnątrz i na zewnątrz uniwersytetu, umożliwia sprawne, a zarazem elastyczne podejmowanie zadań badawczych i dydaktycznych.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Białecki, I. (2016). Reformowanie szkoły wyższej - kierunki polityki. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(17), 140-156. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4652
Dział
Oryginalny artykuł naukowy
Biogram autora

Ireneusz Białecki, Uniwersytet Warszawski

Ireneusz Białecki - doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, dyrektor Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Warszawskiego. Opublikował dwie książki na temat nierówności w dostępie do wykształcenia oraz wiele prac poświęconych strukturze społecznej, strukturze wykształcenia i socjologii polityki. Był jednym ze współautorów czterech raportów z serii Polacy, opublikowanych pod redakcją Władysława Adamskiego (1980; 1981; 1985; 1990). Jest członkiem zespołu redakcyjnego kwartalnika „Res Publica Nowa” oraz Rady Redakcyjnej miesięcznika ,,Higher Education” , wydawanego przez Kluwer Academic Publishers. W latach 1994-1996 kierował zespołem, który przygotował raport Education in Changing Society, stanowiący podstawę przeglądu polityki edukacyjnej w Polsce przez ekspertów OECD; był także kierownikiem zespołu realizującego polską część badań międzynarodowych nad alfabetyzmem funkcjonalnym.

Referencje

  1. Acherman Hans, Mattens Willem 2001 Central Strategie Governance and Decentralised Accountable Leadership, The Case of the Universteit van Amsterdam, maszynopis niepublikowany.
  2. Białecki Ireneusz 1996 Kształcenie dorosłych w Polsce - na podstawie wyników międzynarodowych badań nad alfabetyzmem funkcjonalnym, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
  3. Knowledge Management... 2000 Knowledge Management in the Learning Society, OECD, Paris.