Pomoc materialna dla studentów w Europie. Debaty ostatnich lat i najnowsze tendencje

Main Article Content

EURYDICE EURYDICE

Abstrakt

W opracowaniu tym przedstawiono szeroki przegląd zagadnień związanych z pomocą materialną dla studentów1, które byty przedmiotem debat w ciągu ostatnich dziesięciu lat. W analizie skoncentrowano się głównie na latach dziewięćdziesiątych, chodziło bowiem o poruszenie kwestii najbardziej aktualnych, choć w niektórych krajach debaty mogą też dotyczyć innych spraw. Omówiono przede wszystkim zagadnienia związane z rolą czesnego w finansowaniu szkolnictwa wyższego, a także z rolą stypendiów i (lub) pożyczek w systemach pomocy materialnej dla studentów, koncentrując się głównie na kwestii wkładu własnego osób podejmujących studia. W centrum debat politycznych znajduje się także problem równowagi między pomocą dla studentów a pomocą dla rodzin. W tym kontekście często dyskutuje się o zasadzie samodzielności studentów. Istotnym elementem badań, które przeprowadza się w poszczególnych krajach, by ocenić skutki polityki w zakresie pomocy materialnej dla studentów, jest także efektywność tej polityki jako środka służącego zmniejszaniu nierówności w dostępie do szkolnictwa wyższego.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
EURYDICE, E. (2016). Pomoc materialna dla studentów w Europie. Debaty ostatnich lat i najnowsze tendencje. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(17), 77-96. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4649
Dział
Dyskusje, polemiki, informacje