Kariera naukowa a styl pracy naukowej
PDF

Jak cytować

Goćkowski, J. (2016). Kariera naukowa a styl pracy naukowej. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(17), 7–22. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4645

Abstrakt

Badacz może wybierać spośród czterech wersji pojmowania kariery naukowej: 1) jako drogi do osiągnięcia statusu autorytetu naukowego i pełnienia roli takiego autorytetu; 2) jako drogi do statusu i roli „władcy pola” - patrona wielu klientów; 3) jako drogi do uprawnień mistrzowskich przebytej szybciej od kolegów z pokolenia; 4) jako drogi do władzy i bogactwa dzięki kompetencjom merytorycznym. Jeśli, zważywszy znaczenie dla charakteru teatru życia naukowego, wybierzemy badanie kariery jako drogi do statusu i roli autorytetu naukowego, to znaczenie ma to czy starania o stanie się autorytetem podejmowane są w kręgu, którego styl pracy naukowej można określić jako wyznaczony przez „linię badawczego myślenia problemowego” . Autor omawia także charakter stylu pracy naukowej, karierę w nauce „scholarskiej”, karierę w nauce „badaczy-teoretyków”. Artykuł zamykają konkluzje dotyczące wyławiania i protegowania osób mających dane intelektualne i moralne, aby być uczonymi starającymi się zostać autorytetami naukowymi oraz działań wychowawczych zmierzających do właściwego kształtowania „osobowości podstawowej” aktora teatru życia naukowego, który działa wedle „linii badawczego myślenia problemowego”.

PDF