Requiem dla wyższego szkolnictwa zawodowego

Main Article Content

Marek Witkowski

Abstrakt

W artykule są przedstawione rozważania nad stanem wyższego szkolnictwa zawodowego po czterech latach funkcjonowania ustawy o wyższych szkołach zawodowych. Wskazano na trudności, jakie wyższe szkoły zawodowe miały na starcie i mają obecnie ze względu na nierówne warunki działania na rynku edukacyjnym. Na podstawie doświadczeń Komisji Akredytacyjnej Wyższego Szkolnictwa Zawodowego (KAWSZ) ukazano liczne bolączki funkcjonowania tych szkół oraz brak zrozumienia społecznego dla idei wyższego szkolnictwa zawodowego. Przedstawiono dylematy KAWSZ powstałe w trakcie opiniowania wniosków o utworzenie wyższych szkół zawodowych oraz niedostatki prawne utrudniające jej działalność. Artykuł - utrzymany w tonie pesymistycznym, jeśli chodzi o perspektywy istnienia szkolnictwa zawodowego - kończy się apelem o zachowanie tego obszaru wyższej edukacji z racji jego zdecydowanie pozytywnego oddziaływania na gospodarkę.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Witkowski, M. (2016). Requiem dla wyższego szkolnictwa zawodowego. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(18), 24-36. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4658
Dział
Oryginalny artykuł naukowy
Biogram autora

Marek Witkowski, Politechnika Warszawska

Marek Witkowski - profesor doktor habilitowany w zakresie mechaniki budowli oraz metod komputerowych w inżynierii lądowej. Kierownik centrum komputerowego na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Prorektor Politechniki Warszawskiej w latach 1990-1996, obecnie kierownik programu wprowadzania systemu wewnętrznego zapewniania jakości kształcenia w tej uczelni. Od 1998 roku przewodniczący Komisji Akredytacyjnej Wyższego Szkolnictwa Zawodowego.

Referencje

  1. Informator... 2001 Informator dla kandydatów na studia wyższe w roku akademickim 2001/2002, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Perspektywy Press, Warszawa.
  2. „Perspektywy...” 2001 „Perspektywy. Miesięcznik Edukacyjny”, nr 7/8 (38).
  3. Ruśkowski E. 2001 Studia licencjackie w ustawie o szkolnictwie wyższym i o wyższych szkoiach zawodowych - zasadne zróżnicowanie czy konstytucyjna nierówność. Wnioski dla rozwiązania problemu, w: Materiały konferencji naukowej „Procedury podejmowania rozstrzygnięć i inne istotne problemy prawne w szkolnictwie wyższym”, Białystok, luty 2001.
  4. Witkowski M. 1998 Koncepcja wyższego szkolnictwa zawodowego, „Polityka Społeczna”, t. 25, nr 9, s. 17-20.
  5. Witkowski M. 1999 Poprzeczka wcale nie nisko, „Forum Akademickie”, nr 4, s. 38-40.
  6. Witkowski M. 2000 Wyższe szkolnictwo zawodowe - nieuniwersytecka droga rozwoju wyższej edukacji, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe”, nr 2/16, s. 136-143.
  7. Witkowski M. 2001 Kryzys idei wyższego szkolnictwa zawodowego?, „Forum Akademickie”, nr 6, s. 28-31.