Ex oriente lux? Akredytacja w Europie po zburzeniu muru berlińskiego i podpisaniu Deklaracji Bolońskiej - charakter narodowy i różnorodność systemów

Main Article Content

Don F. Westerheijden

Abstrakt

Jednym z celów Deklaracji Bolońskiej,  podpisanej w 1999 roku, jest osiągnięcie przejrzystości systemów szkolnictwa wyższego. W wielu państwach europejskich metody zapewniania jakości kształcenia zaczęto zastępować procesem akredytacji. Zakładano, iż wynikiem tych działań będzie właśnie większa przejrzystość. Czy można skorzystać z doświadczeń państw Europy Środkowej i Wschodniej zdobytych po 1990 roku i odnoszących się do akredytacji? Autor utrzymuje, iż systemy akredytacyjne „pierwszej generacji” miały niemal wyłącznie charakter akademicki i celem ich było w większym stopniu ujednolicanie niż tworzenie różnorodnych systemów. W świetle dokumentu przyjętego w Bolonii systemy akredytacyjne „drugiej generacji” mają zapewnić większą różnorodność. W artykule ukazane są niektóre zasady zróżnicowanego systemu akredytacji, a także ich wpływ na kryteria i procedury oceny zewnętrznej. Następnie autor dokonuje porównania dwóch rodzących się modeli systemów akredytacyjnych w krajach Europy Zachodniej (Niemczech i Holandii) z wymaganiami określonymi w Deklaracji Bolońskiej  oraz z zasadami zróżnicowanego systemu akredytacji. Na podstawie tego porównania formułuje wniosek, iż - mimo podjęcia już pewnych kroków w kierunku stworzenia otwartego i elastycznego systemu akredytacji - można odnieść wrażenie, że w dwóch wymienionych przypadkach utrzymanie kontroli na poziomie krajowym jest ważniejsze niż osiągnięcie przejrzystości w szerokim wymiarze europejskim.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Westerheijden, D. F. (2016). Ex oriente lux? Akredytacja w Europie po zburzeniu muru berlińskiego i podpisaniu Deklaracji Bolońskiej - charakter narodowy i różnorodność systemów. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(18), 60-72. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4660
Dział
Tłumaczenia
Biogram autora

Don F. Westerheijden, Uniwersytet Twente

Don F. Westerheijden - pracownik naukowo-badawczy Centre for Higher Education Policy Studies (CHEPS) Uniwersytetu Twente (Holandia), absolwent tej uczelni, koordynator zespołu badań nad zarządzaniem jakością w szkolnictwie wyższym, członek kolegium redakcyjnego czasopisma „Quality in Higher Education” . Interesuje się akredytacją instytucji szkolnictwa wyższego, jest autorem wielu publikacji krajowych i zagranicznych poświęconych zapewnianiu jakości w szkolnictwie wyższym.

Referencje

 1. ABET 2001 Accreditation Board for Engineering and Technology: www.abet.org
 2. Akkreditierungsrat 2001 Akkreditierungsrat: www.akkreditierungsrat.de
 3. [The] Bologna... 1999 The Bologna Declaration on the European Space for Higher Education: www.cre.uniqe.ch
 4. Campbell C. i in. (2000) The European University. A Handbook on Institutional Approaches to Strategic Management, Quality Management, European Policy and Academic Recognition, European Training Foundation, Torino.
 5. EAPAA 2001 European Association for Public Administration Accreditation: www.eapaa.org
 6. EFMD 2001 European Foundation for Management Development: www.efmd.be
 7. Harvey L, Green D. 1993 Defining Quality, „Assessment and Evaluation in Higher Education”, vol. 18(1), s. 9-34.
 8. Harvey L., Knight RT. 1996 Transforming Higher Education, Society for Research into Higher Education & Open University Press, Buckingham.
 9. Kristoffersen D., Sursock A., Westerheijden D.F. 1998 Manual of Quality Assurance: Procedures and Practice, European Training Foundation, Torino.
 10. Sursock A. 2000 Towards Accreditation Schemes for Higher Education in Europe?, Centre for Higher Education Research and Information, London (Working Paper, mimeo).
 11. Vught F.A. van 1994 Intrinsic and Extrinsic Aspects of Quality Assessment in Higher Education, w: D.F. Westerheijden, J. Brennan, RA.M. Maassen (eds.): Changing Contexts of Quality Assessment: Recent Trends in West European Higher Education, Lemma, Utrecht, s. 31-50.
 12. Walsum S. van 2000 Student in spe verdiept zich nauwelijks in opleding, „Volkskrant”, 27 September.