Przyszłość szkolnictwa wyższego w Polsce

Main Article Content

Krzysztof Pawłowski

Abstrakt

W artykule zostały ukazane dwa prawdopodobne scenariusze rozwoju polskiego szkolnictwa wyższego. Podstawą tworzenia tych scenariuszy jest spojrzenie polityka, a nie osoby pracującej na uczelni, która w naturalny sposób broni swoich interesów i interesów środowiska. Pierwszy scenariusz, nazwany zachowawczym, uznany przez Autora za najbardziej prawdopodobny, przewiduje pozostawienie bez zmian trzech podstawowych rozwiązań prawnych rządzących szkolnictwem wyższym: konstytucyjnej zasady nieodpłatności za studia, monopolu uczelni państwowych i utrzymania „dożywotniego” (to znaczy do emerytalnego) zatrudnienia pracowników akademickich. Skutkiem takich działań będzie traktowanie Polski jako rezerwuaru taniej siły roboczej (także tej wykształconej) oraz przepływ najzdolniejszych i najbardziej umotywowanych młodych ludzi do korporacji i uniwersytetów międzynarodowych. Scenariusz drugi (prorozwojowy, optymistyczny) przewiduje między innymi: zmiany organizacyjne na szczeblu centralnym (połączenie struktur Ministerstwa Edukacji Narodowej zajmujących się szkolnictwem wyższym i Komitetu Badań Naukowych w jedno ministerstwo), zrównanie uczelni państwowych i niepaństwowych w dostępie do środków publicznych, a także wprowadzenie „bonu edukacyjnego” oraz rzeczywistej równoważności dyplomów. Przedstawienie tych scenariuszy zostało poprzedzone charakterystyką zmian zachodzących w szkolnictwie wyższym w krajach OECD i w Polsce.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Pawłowski, K. (1). Przyszłość szkolnictwa wyższego w Polsce. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(18), 82-90. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4662
Dział
Dyskusje, polemiki, informacje
Biogram autora

Krzysztof Pawłowski, Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu

Krzysztof Pawłowski - rektor Wyższej Szkoły Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu oraz Wyższej Szkoty Biznesu w Tarnowie