Przegląd artykułów zamieszczonych w zagranicznych czasopismach naukowych

Main Article Content

Julita Jabłecka

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Jabłecka, J. (2016). Przegląd artykułów zamieszczonych w zagranicznych czasopismach naukowych. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(18), 132-150. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4666
Dział
Dyskusje, polemiki, informacje
Biogram autora

Julita Jabłecka, Uniwersytet Warszawski

Julita Jabłecka - doktor nauk ekonomicznych, specjalista z zakresu organizacji i zarządzania, sekretarz naukowy Komitetu Naukoznawstwa Polskiej Akademii Nauk, pracuje w Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego. W latach 1990-1991 uczestniczyła w przygotowaniu nowych rozwiązań legislacyjnych dotyczących nauki. Zainteresowania badawcze: przemiany w nauce oraz w szkolnictwie wyższym w Polsce i na świecie, procesy decyzyjne w nauce, ewaluacja jako instrument zarządzania.