Wiedza o nauce w Polsce i krajach Unii Europejskiej

Main Article Content

Ireneusz Białecki

Abstrakt

Artykuł składa się z dwóch części. W pierwszej zostały przedstawione związki upowszechnienia wiedzy i wyobrażeń o nauce z funkcjonowaniem społeczeństwa, a zwłaszcza - rządzeniem i polityką. Autor poświęca szczególną uwagę wpływowi opinii publicznej na politykę. Przedstawia także założenia polityki Unii Europejskiej w dziedzinie nauki i upowszechniania wiedzy oraz możliwe konsekwencje tej polityki. W drugiej części prezentowane są badania nad upowszechnieniem wiedzy o nauce, prowadzone w Unii Europejskiej, oraz podane wyniki jednego z sondaży: Eurobarometer 38.1  - Europeans, Science and Technology  - Public Understanding and Attitudes,  przeprowadzonego w dwunastu krajach Unii i powtórzonego w Polsce.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Białecki, I. (2016). Wiedza o nauce w Polsce i krajach Unii Europejskiej. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(19), 7-25. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4667
Dział
Oryginalny artykuł naukowy
Biogram autora

Ireneusz Białecki, Uniwersytet Warszawski

Ireneusz Białecki - doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, dyrektor Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Warszawskiego. Opublikował dwie książki na temat nierówności w dostępie do wykształcenia oraz wiele prac poświęconych strukturze społecznej, strukturze wykształcenia i socjologii polityki. Był jednym ze współautorów czterech raportów z serii Polacy, wydanych pod redakcją Władysława Adamskiego (1980; 1981; 1985; 1990). Jest członkiem zespołu redakcyjnego kwartalnika „Res Publica Nowa” oraz Rady Redakcyjnej miesięcznika „Higher Education” , wydawanego przez Kluwer Academic Publishers. W latach 1994-1996 kierował zespołem, który przygotował raport Education In Changlng Society, stanowiący podstawę przeglądu polityki edukacyjnej w Polsce przez ekspertów OECD; był także kierownikiem zespołu realizującego polską część badań międzynarodowych nad analfabetyzmem funkcjonalnym.

Referencje

 1. Białecki I. 1996 Alfabetyzm funkcjonalny, „Res Publica Nowa”, nr 6.
 2. Białecki I. 2000 Opinia publiczna w politycznej debacie, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Warszawa, s. 132-157.
 3. Białecki I., Haman J. (2002): Program międzynarodowej oceny umiejętności uczniów OECD/PISA. Wyniki polskie (www.ifispan.waw.pl).
 4. Bourdieu P 1972 La distinction, Le Minuit, Paris.
 5. Converse RE. 1970 Attitudes and Non-attitudes; Continuation of a Dialogue, w: E. R. Tufte (ed.): The Ouantitative Analysis o f Social Problems, Addison-Wesley, Reading, Mass.
 6. Democratising Expertise... 2002 Democratising Expertise and Establishing European Scientific Reference Systems (www: europa.eu.int/comm/governance/areas/group2/report_en.pdf).
 7. Integracja Polski... 1996 Integracja Polski z Unią Europejską. Komunikat z badań, CBOS, Warszawa.
 8. Sartori G. 1990 O demokracji, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 9. Schuman H., Presser S. (1981) Questions and Answers in Attitude Surveys, Academic Press, New York.
 10. Science and Society... 2002 Science and Society. Action Plan, European Commission Office, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg.
 11. White Paper... 2000 White Paper on European Governance (www: europa.eu.int/comm/).