Nauka i proces rządzenia w Unii Europejskiej - głos w dyskusji

Main Article Content

Silvio Funtowicz
lain Shepherd
David Wilkinson
Jerry Ravetz

Abstrakt

Aspekty naukowe decyzji podejmowanych na szczeblu Unii Europejskiej, dotyczących kwestii administracyjnych lub zasad prowadzonej polityki, budzą coraz większe zainteresowanie. Pewne cechy tego procesu - w tym potencjalnie nieodwracalne skutki podejmowanych decyzji, wiążąca się z nimi niepewność oraz presja skłaniająca naukowców do wykazywania się konkretnymi wynikami - wskazują na potrzebę nowego określenia relacji między nauką a procesem rządzenia. Relacje te powinny się opierać na większej otwartości i szerszym udziale zainteresowanych stron. Komisja Europejska dąży do spełnienia tych wymagań poprzez sformułowanie wytycznych w kwestii zasady ostrożności oraz tworzenia europejskiego obszaru badawczego, co pozwoli na zintegrowanie badań naukowych na poziomie ogólnounijnym z badaniami prowadzonymi przez państwa członkowskie. Unia Europejska zwraca ponadto baczniejszą uwagę na zagadnienia związane z wiedzą oraz jej oceną.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Funtowicz, S., Shepherd, lain, Wilkinson, D., & Ravetz, J. (2016). Nauka i proces rządzenia w Unii Europejskiej - głos w dyskusji. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(19), 27-42. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4668
Dział
Tłumaczenia
Biogramy autorów

Silvio Funtowicz, Wspólnotowe Centrum Badawcze (Joint Research Centre) Komisji Europejskiej w Ispra

Silvio Oscar Funtowicz - wykładał matematykę, logikę i metodologię badań m.in. w Buenos Aires. W latach osiemdziesiątych zajmował stanowisko research fellow na Uniwersytecie Leeds (Wielka Brytania). Obecnie pełni funkcję scientific officer we Wspólnotowym Centrum Badawczym (Joint Research Centre) Komisji Europejskiej w Ispra (Włochy), gdzie kieruje programem oceny wiedzy w Instytucie Systemów, Informatyki i Bezpieczeństwa, prowadzi również badania nad polityką unijną. Jest współautorem książki Uncertainty and Quality in Science Policy (1990), napisanej wspólnie z Jerrym Ravetzem, a także autorem wielu artykułów poświęconych ryzyku związanemu ze środowiskiem naturalnym i postępem technologicznym. Jest członkiem rad redakcyjnych kilku czasopism.

lain Shepherd, Wspólnotowe Centrum Badawcze (Joint Research Centre) Komisji Europejskiej w Ispra

Iain Shepherd, fizyk z wykształcenia, od 20 lat pracuje we Wspólnotowym Centrum Badawczym (Joint Research Centre) Komisji Europejskiej w Ispra (Włochy). W tym okresie zajmował się opracowywaniem podstaw naukowych dla wielu dziedzin, m.in. bezpieczeństwa reaktorów jądrowych, ochrony środowiska naturalnego, eliminacji min przeciwpiechotnych oraz nadzoru rybołówstwa. Od 10 lat jest członkiem Komitetu Naukowego Wspólnotowego Centrum Badawczego.

David Wilkinson, Wspólnotowe Centrum Badawcze (Joint Research Centre) Komisji Europejskiej w Ispra

David Wilkinson - dyrektor Instytutu Systemów, Informatyki i Bezpieczeństwa przy Wspólnotowym Centrum Badawczym (Joint Research Centre) Komisji Europejskiej w Ispra (Włochy). Obszar jego zainteresowań obejmuje bezpieczeństwo nuklearne, zapobieganie malwersacjom, zarządzanie w warunkach kryzysowych, bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni oraz inżynieria sejsmiczna. Ostatnio stanął na czele inicjatywy zmierzającej do sformułowania nowej strategii poprawy zarządzania wiedzą naukową w obrębie Wspólnotowego Centrum Badawczego.

Jerry Ravetz, Research Methods Consultancy Ltd.

Jerry Ravetz - niezależny konsultant, pracuje m.in. dla Research Methods Consultancy Ltd. (Londyn). Autor wielu prac poświęconych roli nauki w procesie rządzenia, m.in. Scientific Knowledge and Its Social Problems (1971; 1996), The Merger of Knowledge with Power (1980) oraz - wspólnie z Silvio Funtowiczem - Uncertainty and Quality in Science for Policy (1981). Obaj autorzy stworzyli teorię nauki postnormalnej, która ma zastosowanie w sytuacji niepewnych faktów, spornych wartości, wysokiego ryzyka i konieczności podejmowania nagłych decyzji. Ponadto Jerry Ravetz jest autorem prac z dziedziny informatyki, redaktorem tomu Cyberfutures (1996) oraz (wspólnie z Zią Sardar) autorem książki Introducing Mathematics (1999).

Referencje

 1. Amendola A., Contini S., Ziomas I. 1992 Uncertainties in Chemical Risk Assessment, „Journal of Hazardous Materials”, nr 29.
 2. Anderson R.M. i in. 1996 Transmission Dynamics and Epidemiology o f BSE in British Cattle, „Nature”, nr 382, 29 August.
 3. Brooks H. 1964 The Scientific Adviser, w: R. Gilpin, C. Wright (eds.): Scientists and National Policy-making, Columbia University Press, New York.
 4. CSTAS 1999 Council of Science and Technology Advisors Secretariat: Science Advice for Government Effectiveness, Canada, May.
 5. EC 2000a European Commission: Towards a European Research Area, COM (2000) 6, January.
 6. EC 2000b European Commission: On the Precautionary Principle, COM (2000) 1.
 7. Funtowicz S., Ravetz J. 1990 Uncertainty and Quality in Science for Policy, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht.
 8. Funtowicz S., Ravetz J. 1993 Science for the Post-normal Age, „Futures”, nr 25 (7), s. 735-755.
 9. Gibbons M. 1999 Impacts: Science's New Social Contract with Society, „Nature”, nr 402 (C81), December.
 10. Jasanoff S. 1998 The Eye o f Everyman: Witnessing DNA in the Simpson Trial, „Social Studies of Science”, nr 28 (5-6), October - December, s. 713-740.
 11. KuhnT.S. 1970 The Structure of Scientific Revolutions, University of Chicago Press, Chicago.
 12. Kyriakou D. (ed.) 2000 Science and Governance, „IPTS Report”, nr 45, June.
 13. Marino D.J. 1999 Variability in Psychical Constants from Standard Data Sources and Its Implication for Risk Assessment, w; Society for Risk Analysis Meeting: Final Programme, Atlanta, GA.
 14. May R. 1997 The Use of Scientific Advice in Policy Making, UK Office of Science and Technology, Department of Trade and Industry, London.
 15. Padilla A., Gibson I. 2000 Science Moves to Centre Stage, „Nature”, nr 403, s. 357-359.
 16. Perrow C. 1984 Normal Accidents: Living with High-risk Technologies, Basic Books, New York.
 17. Prodi R. 2000 Shaping the New Europe, European Parliament, Strasbourg, 15 February.
 18. Schon D.A. 1983 The Reflective Practitioner, Basic Book, New York.
 19. Stirling A. 1999 Interim Report on Precautionary and Science-based Approaches to Risk Assessment and Environmental Appraisal, prepared under the European Science and Technology Organisation network for the EC Forward Studies Unit.
 20. Tickner J. 2000 A Map towards Precautionary Principle, Island Press, Washington DC.
 21. Turner B. 1978 Man-made Disasters, Wykeham Press, London.
 22. Wilkinson D. 2000 Knowledge Management at JRC: Supporting the Creation, Maintenance and Utilisation of Scientific Knowledge in Support o f EU Policies. An Action Plan, Joint Research Centre internal document.