Uniwersytet - świątynia wiedzy czy sprawnie działająca organizacja?

Main Article Content

Krzysztof Leja

Abstrakt

Niewystarczające nakłady finansowe na szkolnictwo wyższe, niezależnie od położenia geograficznego uczelni, zmuszają je do doskonalenia efektywności funkcjonowania. W artykule wskazano przykłady szkół wyższych, w których postawiono na przedsiębiorczość, osiągając sukces, tj. zmniejszając udział środków publicznych w budżecie. Zdaniem autora podstawowym warunkiem osiągnięcia sukcesu przez uczelnię stanie się budowanie bazy informacyjnej koniecznej do konkurowania o wyobrażenie o przyszłości sektora szkolnictwa wyższego. Celem uczelni powinien być aktywny udział w grze konkurencyjnej, a nie jedynie uzyskanie korzystnego wyniku tej gry. Uczestnictwo w grze konkurencyjnej oznacza z pewnością silniejsze niż dotychczas powiązanie celów działalności uczelni z oczekiwaniami otoczenia. Nie jest to w żadnym razie równoznaczne poddaniu się jego presji. Oznacza natomiast konieczność kreowania otoczenia, a nie jedynie dostosowywania się i wykorzystywania go. Określenia „świątynia wiedzy” i „sprawnie funkcjonująca organizacja” w odniesieniu do uniwersytetu powinny się uzupełniać, a nie wykluczać.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Leja, K. (2016). Uniwersytet - świątynia wiedzy czy sprawnie działająca organizacja?. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(19), 101-109. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4676
Dział
Oryginalny artykuł naukowy
Biogram autora

Krzysztof Leja, Politechnika Gdańska

Krzysztof Leja - absolwent Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej. Rozprawę doktorską z dziedziny ekonomii na temat efektywności i jakości w działalności szkół wyższych na przykładzie wybranych uczelni technicznych obronił na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. W latach 1992-2002 był zastępcą dyrektora administracyjnego ds. gospodarczych Politechniki Gdańskiej. Obecnie jest adiunktem w Katedrze Marketingu i prodziekanem ds. kształcenia Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.

Referencje

 1. Bednarczyk M. 2001 Organizacje publiczne. Zarządzanie konkurencyjnością, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa - Kraków.
 2. Białecki I. (red.) 1996 Edukacja w zmieniającym się społeczeństwie, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa.
 3. Clark B.R. 1983 The Higher Education System. Academic Organization in Cross-National Perspective, University of California Press, Berkeley.
 4. Clark B.R. 1998 Creating Entrepreneurial Universities. Organizational Pathways of Transformation, International Association of Universities, Pergamon Press, Oxford - New York.
 5. Deklaracja... 2000 Europejskie szkolnictwo wyższe - wspólna deklaracja europejskich ministrów edukacji, podpisana w Bolonii 19 czerwca 1999 roku, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe”, nr 2/16.
 6. Filip G. 2001 Uniwersytet w potrzasku, „Rzeczpospolita”, 5 lipca.
 7. Filip G. 2002 Wyznania nieprzystosowanego, „Forum Akademickie”, nr 3.
 8. Hamel G., Prahalad C.K. 1999 Przewaga konkurencyjna jutra, Business Press, Warszawa.
 9. Jabłecka J. 1993 Niezależność, autonomia i wolność akademicka a modele koordynacji szkolnictwa wyższego. Na marginesie artykułu C. Kerra, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe”, nr 1.
 10. Jabłecka J. 2000 Misja organizacji a misja uniwersytetu, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe", nr 2/16.
 11. Kerr C. 1993 Amerykańskie szkolnictwo wyższe - cztery kryteria zróżnicowania, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe”, nr 1.
 12. Kotler Ph. 2002 Marketing. Podręcznik europejski, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 13. Kwiatkowski S. 2000 Przedsiębiorczość intelektualna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 14. Leja K. 2000 Uniwersytet nie jest enklawą, „Forum Akademickie”, nr 12.
 15. Misja... 2002 Misja Uniwersytetu Warszawskiego (www.edu.pl/uw_new/uw_wczoraj_i_dzis/uniwersytet_dzisiaj/dok_prog/misjauw_print.shtml).
 16. Pawłowski K. 2001 Rynek jest szansą, „Rzeczpospolita”, 17 lipca.
 17. Pawłowski K. 2002 Polska Liga Bluszczowa, „Forum Akademickie”, nr 1.
 18. Pellert A. 1995 Różne modele zarządzania szkołami wyższymi, Tempus CME-01525-95.
 19. Rocznik statystyczny... Roczniki statystyczne szkolnictwa 1975/76-1980/81, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 20. Szkolnictwo wyższe... 1991,1996, 2001 Szkolnictwo wyższe. Dane podstawowe, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa.
 21. Woźnicki J. 2000 Miejsce w przestrzeni, „Forum Akademickie”, nr 3.