Studia doktoranckie jako element kształcenia ustawicznego w obszarze nauk ekonomicznych

Main Article Content

Marek Ratajczak

Abstrakt

Studia doktoranckie to specyficzna forma kształcenia ustawicznego na poziomie uniwersyteckim, obejmującego także studia podyplomowe, stosunkowo nowe w polskich realiach studia Master o f Business Administration  (MBA) oraz inne formy edukacji oferowanej na zamówienie konkretnych firm. Szczególny charakter studiów doktoranckich wynika przede wszystkim z faktu, że jest to jedyna forma kształcenia, w przypadku której finał - w postaci obrony rozprawy doktorskiej - zapewnia uzyskanie stopnia naukowego. W artykule autor stara się przedstawić główne czynniki wpływające na rozwój studiów doktoranckich po stronie popytowej i podażowej. Główne dylematy związane z dalszym rozwojem tych studiów wiążą się z następującymi kwestiami: 1) czy i jakie bariery rozwoju tej formy kształcenia występują po stronie uczelni; 2) czy w przypadku studiów doktoranckich popyt powinien być głównym czynnikiem decydującym o ich rozwoju? 3) jakie są i mogą być konsekwencje rozwoju tej formy edukacji? 4) jakim celom powinny służyć studia doktoranckie?

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Ratajczak, M. (2016). Studia doktoranckie jako element kształcenia ustawicznego w obszarze nauk ekonomicznych. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(20), 45-53. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4690
Dział
Oryginalny artykuł naukowy
Biogram autora

Marek Ratajczak, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

Marek Ratajczak - profesor doktor habilitowany nauk ekonomicznych, prorektor ds. rozwoju uczelni i doskonalenia kadr Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, kierownik Katedry Historii Myśli Ekonomicznej, członek zarządu Stowarzyszenia Edukacji Menedżerskiej „Forum” i działającej w ramach tego stowarzyszenia Komisji Akredytacyjnej, wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego - Oddział w Poznaniu. Głównym nurtem jego zainteresowań badawczych są problemy rozwoju infrastruktury, a zwłaszcza tzw. infrastruktury gospodarczej w procesach wzrostu i rozwoju. Książka Infrastruktura gospodarki rynkowej (1999) została nagrodzona nagrodą indywidualną Ministra Edukacji Narodowej oraz prestiżową Nagrodą im. Profesora Edwarda Lipińskiego za książkę wnoszącą istotny wkład do rozwoju wiedzy ekonomicznej w Polsce. Poza publikacjami poświęconymi infrastrukturze opublikował też opracowania poświęcone instytucjonalnym aspektom transformacji oraz szeroko rozumianej jakości edukacji na poziomie wyższym, zwłaszcza z zakresu nauk ekonomicznych.