Aktywność naukowa doktorantów - komunikat z badań

Main Article Content

Ewa Świerzbowska-Kowalik

Abstrakt

W artykule prezentowane są wybrane wyniki badania ankietowego przeprowadzonego w ramach grantu Komitetu Badań Naukowych realizowanego przez prof. Małgorzatę Dąbrowę-Szefler na temat „Kadry dla nauki w Polsce - stan i perspektywy” . Autorka zajmuje się w nim przede wszystkim problemem aktywności naukowej doktorantów i znaczeniem tej aktywności dla kształtowania się decyzji o wyborze kariery naukowej. Podejmuje także próbę określenia, w jaki sposób organizacja studiów doktoranckich i charakter współpracy naukowej doktorantów ze środowiskiem naukowym wpływają na stymulowanie tej aktywności.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Świerzbowska-Kowalik, E. (2016). Aktywność naukowa doktorantów - komunikat z badań. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(20), 54-76. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4691
Dział
Oryginalny artykuł naukowy
Biogram autora

Ewa Świerzbowska-Kowalik, Uniwersytet Wrszawski

Ewa Świerzbowska-Kowalik - absolwentka Wydziału Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego. Pracę doktorską na temat diagnozy, oceny i rozwiązań modelowych studiów przemiennych obroniła w Instytucie Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego. Pracuje w Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego. Zajmuje się problematyką kształtowania się aspiracji edukacyjnych oraz dążeń zawodowych młodzieży w warunkach transformacji ustrojowej.