Badanie absolwentów studiów doktoranckich - problemy warsztatowe i wstępne hipotezy

Main Article Content

Paweł B. Sztabiński

Abstrakt

Artykuł oparty jest na wynikach badania pilotażowego, przeprowadzonego wśród absolwentów studiów doktoranckich jednego z uniwersytetów. W pierwszej jego części autor omawia problemy warsztatowe, które należy rozważyć przygotowując badanie absolwentów studiów doktoranckich. W drugiej części zestawia uzyskane rezultaty badania z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonego w roku 2000 ogólnopolskiego badania słuchaczy tych studiów. Koncentruje się na sprawach związanych z pracą zawodową i motywami wyboru pracy oraz zaawansowaniem pracy doktorskiej i ewentualnymi przyczynami opóźnień.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Sztabiński, P. B. (2016). Badanie absolwentów studiów doktoranckich - problemy warsztatowe i wstępne hipotezy. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(20), 77-90. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4692
Dział
Oryginalny artykuł naukowy
Biogram autora

Paweł B. Sztabiński, Uniwersytet Warszawski

Paweł B. Sztabiński, socjolog, doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Warszawskiego docent w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, adiunkt w Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Warszawskiego. Autor ponad 50 publikacji, głównie z zakresu metodologii badań typu ilościowego. Członek zespołu redakcyjnego pisma „ASK. Społeczeństwo, badania, metody” , poświęconego metodologii badań w naukach społecznych.

Referencje

  1. Dąbrowa-Szefler M. 2001 Kadry dla nauki w Polsce. Stan i perspektywy rozwoju, Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
  2. Sztabiński R B. 2001 Raport z badania absolwentów studiów doktoranckich, maszynopis w Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.