Promocja szkoły wyższej

Main Article Content

Arnold Pabian

Abstrakt

Efektywne działanie na rynku edukacyjnym wymaga stosowania komunikacji marketingowej o zintegrowanym charakterze. Tworzy ją tzw. promocja mix, złożona z następujących elementów: reklama, marketing bezpośredni, promocja sprzedaży, public relations, sprzedaż osobista. Każda z tych składowych oferuje szkole wyższej bogate spektrum konkretnych środków i narzędzi oddziaływania na potencjalnych klientów (studentów i podmioty gospodarcze). Ważne jest zintegrowane, a więc łączne posługiwanie się nimi, które skutkuje powstawaniem korzystnych efektów synergicznych. W artykule przedstawiono najważniejsze narzędzia zintegrowanego komunikowania się uczelni z rynkiem.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Pabian, A. (2016). Promocja szkoły wyższej. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(20), 138-144. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4696
Dział
Oryginalny artykuł naukowy
Biogram autora

Arnold Pabian, Politechnika Częstochowska

Arnold Pabian - doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny Politechniki Częstochowskiej (kierownik Katedry Podstaw Marketingu na Wydziale Zarządzania) oraz Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, specjalista z zakresu zarządzania, ekonomiki przedsiębiorstw i marketingu. Doktorat uzyskał w Instytucie Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej (1986), a habilitację - na Wydziale Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Katowicach (1993). Zainteresowania naukowe: zarządczo-marketingowe problemy racjonalizacji działania przedsiębiorstw. Autor około stu publikacji z tej dziedziny, m.in. książek Marketing w budownictwie (1999), Biznesplan (2000).

Referencje

 1. Berkowitz E., Kerin R., Hartley S., Rudelius W. 1994 Marketing, Irwin, Illinois.
 2. Bovee C., Thill J. 1992 Marketing, McGraw-Hill Inc., New York.
 3. Grządka M., Machul R 2000 Telewizja 2002, „Media i Marketing” (dodatek listopad/grudzień).
 4. Kotler Ph. i in. 2002 Marketing. Podręcznik europejski, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 5. McCarthy J., Perreault W. 1993 Basic Marketing, Irwin, Illinois.
 6. Pabian A. 1999 Marketing w budownictwie, Centralny Ośrodek Informacji Budownictwa, Warszawa.
 7. Pabian A. 2000a Biznesplan (rozdział Marketing), Centralny Ośrodek Informacji Budownictwa, Warszawa.
 8. Pabian A. 2000b Synergia miksów promocyjnych, „Marketing w praktyce”, nr 5.
 9. Pabian A. 2001 a Agresywność marketingowa firm, „Marketing w praktyce”, nr 5.
 10. Pabian A. 2001 b Marketing trudnych produktów, „Marketing w praktyce”, nr 7.
 11. Pabian A. 2001 c Marketingowe przymierze, „Manager”, nr 5.
 12. Pabian A. 2001 d Menedżerzy marketingu, „Marketing w praktyce”, nr 9.
 13. Pabian A. 2001 e Potwierdzanie wartości produktu, „Marketing w praktyce", nr 6.
 14. Pabian A. 2001 f Profesjonalne zarządzanie zadowoleniem klientów, „Marketing w praktyce”, nr 1.
 15. Pabian A. 2001 g Reklama niekomercyjna, „Marketing w praktyce”, nr 4.
 16. Przybyłowski K., Hartley S. i in. 1998 Marketing, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 17. Russell J., Lane W. 2000 Reklama według Ottona Kleppnera, Felberg SJA, Warszawa.