Perspektywa interesariuszy w ujęciu historycznym
PDF

Jak cytować

Neave, G. (2016). Perspektywa interesariuszy w ujęciu historycznym. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(21), 19–39. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4698

Abstrakt

Przedmiotem artykułu jest analiza zjawiska pojawienia się w systemach szkolnictwa wyższego „społeczeństwa interesariuszy” (ang. stakeholders society),  a także opis różnych ujęć problemu oraz przyczyn powstawania tych różnic. Zdaniem autora w definicji pojęcia „interesariusz” w odniesieniu do szkolnictwa wyższego mają zastosowanie dwa podejścia. Pierwsze (dominujące) wywodzi się z literatury poświęconej biznesowi i łączy z rozszerzeniem zobowiązań firmy poza klasyczne zobowiązania udziałowców, drugie koncentruje się na innych aspektach i ma związek z reinterpretacją firmy jako „systemu wiedzy” . Analiza szkolnictwa wyższego z perspektywy interesariuszy w ujęciu przedstawionym w artykule pozwala na zestawienie elementów, które do tej pory były oddzielane i rozpatrywane niezależnie (np. relacji między władzami a sektorem szkolnictwa wyższego oraz zmian w sposobie zarządzania i w wewnętrznych systemach zarządzania).

PDF

Bibliografia

Berchem T. 1985 University Autonomy: Illusion or Reality?, „Oxford Review of Education”, nr 11(3).

Burrows J. 1999 Going Beyond Labels: A Framework for Profiling Institutional Stakeholders, „Contemporary Education”, Summer.

Clark B R. 1983 Higher Education Organisation in International Perspective, University of California Press, Berkeley - Los Angeles - London.

Clark B R. 1994 Places of Inquiry: Research and Advanced Education in Modem Universities, University of California Press, Berkeley - Los Angeles - London.

Clarkson (1991) cytowany w: Burrows J. (1999). Going Beyond Labels: A Framework for Profiling Institutional Stakeholders, „Contemporary Education”, Summer.

Coombes R, Perkins J. 1989 La reforma universitaria española. Evaluación e informe, w: R. Diez-Hochleitner: La educación postsecundaria, Fundación Santiliana, Madrid.

Davie G. 1964 The Democratic Intellect, Edinburgh.

De Boer H., Denters B., Goedegebuure L. 1998 On Boards and Councils: Shaky Balances Considered. The Governance of Dutch Universities, „Higher Education Policy”, nr 11(2-3).

De Groof J., Neave G., Svec J. (1998) Governance and Democracy in Higher Education, w: The Council of Europe Series Legislating for Higher Education in Europe, Kluwer (International Law Series), Dordrecht.

De Ridder Symoens H. 1992 The History of the Universities in Europe, 1.1. The Medieval Period, Cambridge University Press, Cambridge.

Eustace R. 1987 The English Ideał of University Governance, „Studies in Higher Education”, nr 12(1).

Eustace R. 1992 The United Kingdom, w: B.R. Clark, G. Neave (eds.): The Encyclopaedia of Higher Education, 1.1, National Systems, Pergamon Press, Oxford.

Freeman R E. 1984 Management: The Stakeholders Approach, Pitman, Boston.

Garcia Garrido J.L. 1992 Spain, w: B.R. Clark, G. Neave (eds.): The Encyclopaedia of Higher Education, 1.1, National Systems, Pergamon Press, Oxford.

Glenny L. 1978 Financing Universities in Six Countries, Praeger, New York.

Harman G. 1992 Introduction, w: B.R. Clark, G. Neave (eds.): The Encyclopedia of Higher Education, t. II, Governance, Administration and Finance, Pergamon Press, Oxford.

Henry M., Lingard B. Rivzi F., Taylor S. 2001 Globalisation and Higher Education: The Policies of the OECD, Elsevier - Pergamon Press, Oxford.

Hirsch W.Z., Weber L.E. (eds.) 2001 Governance in Higher Education: The University in a State of Flux, Economica, London - Paris - Geneva.

Huisman J., Maassen P, Neave G. (eds.) 2000 Higher Education and the Nation State, Elsevier - Pergamon Press, Oxford.

Kogan M, Packwood T. 1974 Educational Policy Making, Allen, Unwin, London.

Lane J.E., Frederickson B. 1983 Higher Education and Public Administration, Almqvist, Wiksell, Stockholm.

Macpherson C.B. 1962 The Political Theory of Possessive Individualism, Clarendon Press, Oxford.

Mitchell R.K., Agle B.R., Wood D.J. 1997 Toward a Theory of Stakeholder Identification and Salience: Defining the Principle of Who and What Really Counts, „Academy of Management Review”, nr 22(4).

Morrow W. 1998 Stakeholders and Senates: The Governance of Higher Education Institutions in South Africa, „Cambridge Journal of Education”, nr 28(3), s. 385-405.

Neave G. 1988 On Being Economical with University Autonomy: Being an Account of the Retrospective Joys of a Written Constitution, w: M. Tight (ed.): Academic Freedom and Responsibility, Open University Press, Guildford - Milton Keynes.

Neave G. 1998 On the Naming of Names, „Higher Education Policy”, nr 11 (4).

Neave G. 2000a Universities’ Responsibility to Society: An Historical Exploration of an Enduring Issue, w: G. Neave (ed.): The Universities’ Responsibilities to Society: International Perspectives, Pergamon Press, Oxford.

Neave G. 2000b Voices of Constancy, Voices of Change: Higher Education Discussed Across a Turbulent Half-Century, w: G. Neave (ed.): Abiding Issues, Changing Perspectives: Visions of the University Across a Half-Century, IAU Press, Paris.

Neave G., Rhoades G. 1987 The Academic Estate in Western Europe, w: B.R. Clark (ed.): The Academic Profession: National, Disciplinary and Institutional Settings, University of California Press, Berkeley — Los Angeles.

Neave G., Van Vught F. 1991 Prometheus Bound: The Changing Relationship between Government and Higher Education in Western Europe, Pergamon Press, Oxford.

Osborne R.D. 2000 Higher Education, Participation and Devolution. The Case of Northern Ireland, „Higher Education Policy”, nr 14(1).

Perkins J.A. 1990 The Governance of Higher Education in Spain, „Higher Education Policy”.

Pitelis C.N., Wahl M.W. 1998 Edith Penrose: Pioneer of Stakeholder Theory, „Long Range Planning”, nr 31 (2).

Pollitt C. 1990 Managerialism and the Public Services. Cuts and Cultural Change in the 1990’s, Basil Blackwell, Oxford.

Premfors R. 1986 Analysis in Politics: The Regionalisation of Swedish Higher Education. Group for the Study of Higher Education, „Research and Policy” (Stockholm), nr 19.

Trow M. 1998 Governance in the University of California: The Transformation of Politics into Administration, „Higher Education Policy”, nr 11 (2-3).

Van Heffen O., Verhoeven J., De Wit K. 1999 Higher Education Policies and Institutional Response in Flanders: Institutional Analysis and Cultural Policy, w: B. Jongbloed, P Maassen, G. Neave (eds.): From the Eye of the Storm: Higher Education’s Changing Institution, Kluwer, Dordrecht.

Van Vught F. 1989 Governmental Strategies and Innovation in Higher Education, Jessica Kingsley Publishers, London.

Wheeler D., Silanapaa M. 1998 Including the Stakeholders: The Business Case, „Long Range Planning”, nr 31 (2).