Gospodarka oparta na wiedzy - gorący temat

Main Article Content

Julita Jabłecka

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Jabłecka, J. (2016). Gospodarka oparta na wiedzy - gorący temat. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(22), 5-12. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4707
Dział
Od redakcji
Biogram autora

Julita Jabłecka, Uniwersytet Warszawski

Julita Jabłecka - doktor nauk ekonomicznych, specjalista z zakresu organizacji i zarządzania, sekretarz naukowy Komitetu Naukoznawstwa przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk, pracuje w Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1990-1991 uczestniczyła w przygotowywaniu nowych rozwiązań legislacyjnych dotyczących nauki. Zainteresowania badawcze: przemiany w nauce oraz szkolnictwie wyższym w Polsce i na świecie, procesy decyzyjne w nauce, ewaluacja jako instrument zarządzania.

Referencje

 1. Bell D. 1973 The Corning o f Post-industrial Society, Basic Books, New York.
 2. Castells M. 1999 The Rise of the Network Society, Blackwell Publishers, Cambridge.
 3. Drucker P. 1994 Post-capitalist Society, Harper Business, New York.
 4. Ekspertyza Instytutu... 2002 Ekspertyza Instytutu Zarządzania Wiedzą w Krakowie: Gospodarka oparta na wiedzy, Warszawa - Kraków.
 5. European Union 2001 Innovation Scoreboard, Brussels.
 6. Handy Ch. 1993 The Age of Unreason, Century Business, London.
 7. Hejduk I. 2003 W drodze do przyszłości, w: Przedsiębiorstwo przyszłości, nowe paradygmaty zarządzania europejskiego, książka poświęcona 50-leciu pracy naukowej prof. dr inż. Wiesława M. Grudzewskiego wydana z okazji 50-lecia Instytutu Organizacji i Zarzadzania w Przemyśle „ORGMASZ”, Warszawa.
 8. Naisbitt J. 1997 Megatrendy, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.
 9. OECD 2001 Science, Technology and Industry Scoreboard 2001 - Towards a Knowledge-based Economy, Paris.
 10. Sakaiya T. 1992 The Knowledge-Value Revolution or an History of the Future, Kodanshe International, New York-Tokyo.
 11. Savage Ch.M. 1995 Fifth Generation Management, Butterworth-Heinemann, Newton.
 12. Tapscott D. 1998 Gospodarka cyfrowa, Business Press, Warszawa.
 13. Thurow L.C. 1999 Building Weaith: The New Rules for Individuals, Companies, and Nations in the Knowledge-based Economy, Harper Business, New York.
 14. Toffler A. 1990 Powershift: Knowledge, Weaith, and Violence at the Edge of the 21st Century, Bantam Books, New York.
 15. Toffler A. 1995 Trzecia fala, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
 16. Wierzbicki A.P., Kabaj M., Karpiński A., Paradysz S. 2002 Przechodzenie Polski do gospodarki opartej na wiedzy a kształtowanie się popytu na pracę. Ekspertyza dla Rządowego Centrum Studiów Strategicznych, Warszawa.