Inicjatywy Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej na rzecz budowy w Polsce gospodarki opartej na wiedzy

Main Article Content

Elżbieta Wolman
Krzysztof Gulda

Abstrakt

W artykule przedstawiono inicjatywy podejmowane przez Ministerstwo Gospodarki, a obecnie Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, wynikające z zainteresowania tematyką gospodarki opartej na wiedzy oraz przyczyniające się do tworzenia takiej gospodarki w Polsce. Zaprezentowano również elementy strategii rządowych i wynikające z nich działania mające na celu wzmacnianie poszczególnych obszarów gospodarki opartej na wiedzy, przede wszystkim w zakresie poprawy poziomu innowacyjności gospodarki.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Wolman, E., & Gulda, K. (2016). Inicjatywy Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej na rzecz budowy w Polsce gospodarki opartej na wiedzy. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(22), 29-41. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4709
Dział
Oryginalny artykuł naukowy
Biogramy autorów

Elżbieta Wolman, Ministerstwo Gospodarki

Elżbieta Wolman - pracowała w Instytucie Organizacji Przemysłu oraz jako zastępca dyrektora Departamentu Strategii Gospodarczej w Ministerstwie Gospodarki, zajmując się od wielu lat polityką innowacyjności. Obecnie jest radcą ministra w Departamencie Innowacyjności Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w zakresie problematyki budowy gospodarki opartej na wiedzy oraz instrumentów wspierania innowacyjności. Jest koordynatorem krajowym projektu pomocowego rządu holenderskiego dla Polski, dotyczącego zwiększenia spójności polityki innowacyjnej oraz ekspertem Grupy Doradczej ds. Raportu Banku Światowego dotyczącego gospodarki opartej na wiedzy w Polsce, powołanej przez Ministra Nauki i Informatyzacji.

Krzysztof Gulda, Ministerstwo Gospodarki

Krzysztof Gulda - absolwent studiów magisterskich i doktoranckich (fizyka jądrowa) na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowych Studiów Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestnik wielu szkoleń w kraju i za granicą w zakresie marketingu osiągnięć naukowych, doradztwa dla małych i średnich przedsiębiorstw, audytów technologicznych, zarządzania technologią i oceną projektów inwestycyjnych. W czasie studiów przedsiębiorca, od 1999 r. pracownik Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie współtworzył i kierował działalnością Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Technologii. Uczestnik i koordynator projektów finansowanych z funduszy PHARE oraz programów ramowych Unii Europejskiej i USAID. Od grudnia 2002 r. pracuje w Ministerstwie Gospodarki na stanowisku radcy ministra w Departamencie Strategii Gospodarczej, od lipca 2003 r. pełni obowiązki dyrektora Departamentu Innowacyjności Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.