O roli UNESCO, rozwoju nauk biologicznych i miejscu Polski w nauce światowej

Main Article Content

Adam Gałkowski

Abstrakt

Rozmowa z prof. dr hab. Maciejem J. Nałęczem, dyrektorem Departamentu Nauk Podstawowych i Technicznych UNESCO w Paryżu

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Gałkowski, A. (2016). O roli UNESCO, rozwoju nauk biologicznych i miejscu Polski w nauce światowej. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(22), 127-139. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4718
Dział
Rozmowy
Biogram autora

Adam Gałkowski, Uniwersytet Warszawski

Adam Gałkowski - historyk, doktor nauk humanistycznych. Zajmuje się m.in. dziejami i współczesnością udziału Polaków w rozwoju europejskiej cywilizacji, historią nauki i polityką naukową; jest członkiem zespołu redakcyjnego półrocznika „Nauka i Szkolnictwo Wyższe”. W latach 1980-2001 pracował w Instytucie Historii PAN i Stacji Naukowej PAN w Paryżu (1991-2001), a obecnie - w Centrum Badań Polityki Naukowej Uniwersytetu Warszawskiego; autor książki Polski patriota - obywatel Europy. Rzecz o Janie Czyńskim (1801-1867) (2004), artykułów, recenzji i wywiadów oraz wydawca źródeł do historii Polski XIX i XX wieku.