Systemy zarządzania wiedzą a efektywność innowacyjna przedsiębiorstw

Main Article Content

Wiesław M. Grudzewski
Irena Hejduk

Abstrakt

Autorzy przyjmują założenie, że o efektywności innowacyjnej przedsiębiorstw decyduje przede wszystkim innowacyjny system zarządzania, za jaki uważa się system zarządzania wiedzą. W pierwszej części artykułu omawiają sześć filarów gospodarki opartej na wiedzy, w kolejnej części przedstawiają porównanie szczegółowych wskaźników innowacyjności liderów tego typu gospodarki oraz Polski. Następnie omawiają uwarunkowania procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwie oraz konkretne zalecenia dotyczące zarządzania innowacjami, wskazują również na inspiracje i źródła innowacji, a także cechy twórczego stylu kierowania. W dalszych częściach artykułu przedstawiony został wpływ innowacji na kierunki działania przedsiębiorstw, rola zarządzania wiedzą w procesie wdrażania innowacji oraz najważniejsze wartości i zdolności, kt.re powinno posiąść przedsiębiorstwo.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Grudzewski, W. M., & Hejduk, I. (1). Systemy zarządzania wiedzą a efektywność innowacyjna przedsiębiorstw. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(22), 156-170. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4720
Dział
Oryginalny artykuł naukowy
Biogramy autorów

Wiesław M. Grudzewski, Polska Akademia Nauk

Wiesław M. Grudzewski - profesor nauk ekonomicznych, inżynier chemik, członek korespondent Polskiej Akademii Nauk, członek rzeczywisty Europejskiej Akademii Nauki, Sztuki i Humanistyki, przewodniczący Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN, członek wielu towarzystw naukowych (m.in. Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierowania, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego), honorowy przewodniczący Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN, członek Polskiego Związku Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów oraz INFORMS. Autor i współautor 34 książek i ponad 300 publikacji krajowych i zagranicznych. Zajmuje się zarządzaniem wiedzą, zarządzaniem wielkimi organizacjami, analizą strategiczną i badaniami operacyjnymi. Pracuje w Instytucie Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „Orgmasz”, jest także kierownikiem Katedry Systemów.

Irena Hejduk, Szkoła Główna Handlowa

Irena Hejduk - profesor doktor habilitowany, ekonomistka, pracuje w Instytucie Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „Orgmasz”, prowadzi zajęcia w Szkole Głównej Handlowej i Politechnice Warszawskiej. Jest członkiem Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN, należy m.in. do Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierowania oraz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, a także sekretarzem Business Industry Advisory Committee (BIAC) przy OECD. Zajmuje się zagadnieniami zarządzania wielkimi organizacjami i zarządzania wiedzą. Opracowała koncepcję i zrealizowała analizę strategiczną oraz restrukturyzację m.in. przemysłu zbrojeniowego i jego zaplecza badawczo-naukowego. Jest autorką ponad 300 publikacji, w tym 25 książek.

Referencje

 1. Bertels T. 1996 Ideen und Konzepte um die Lehrende Organisation zu realisieren, „IQ Management”, nr 1.
 2. Boreham N.C. 1999 Knowledge Management in the European Chemical and Internet Industries, University of Manchester.
 3. Fazlagić A. 2001 Marketing a zarządzanie wiedzą, „Zarządzanie i Rozwój”, nr 15.
 4. Gospodarka... 2002 Gospodarka oparta na wiedzy. Raport: stan, diagnoza, wnioski, IZW Kraków.
 5. Grudzewski W.M., Hejduk I. 2000 Przedsiębiorstwo przyszłości, Difin, Warszawa.
 6. Grudzewski W.M., Hejduk I. 2001 Przedsiębiorstwo wirtualne, Difin, Warszawa.
 7. Grudzewski W.M, Hejduk I. 2002a Przedsiębiorstwo przyszłości. Wizja strategiczna, Difin, Warszawa.
 8. Grudzewski W.M, Hejduk I. 2002b Projektowanie systemów zarządzania, Difin, Warszawa.
 9. Mazurkiewicz W. 2001 Wspomaganie tworzenia i zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie, w: Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie. Materiały konferencyjne, Warszawa.
 10. Murray P., Myers A. 1997 The Facts about Knowledge, w: Information Strategy - Special Report, November.
 11. Penc J. 1999 Innowacje i zmiany w firmie, Placet, Warszawa.
 12. Wawrzyniak B. 1999 Odnawianie przedsiębiorstwa na spotkanie XXI wieku, Poltext, Warszawa.