Transfer technologii w warunkach polskiej uczelni - doświadczenia Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

Main Article Content

Tomasz Cichocki
Marek Kołodziejski
Krzysztof Gulda

Abstrakt

Gospodarka oparta na wiedzy, transfer technologii czy wręcz transfer wiedzy mają być fundamentem przyszłego wzrostu gospodarczego Unii Europejskiej. Jest to także deklarowany przez władze państwowe kierunek rozwoju Polski, będącej już właściwie członkiem Unii Europejskiej. Kierunek zmian europejskiej gospodarki wyznacza przyjęta w 2000 roku tzw. Strategia Lizbońska , która zakłada, że do 2010 r. gospodarka Unii Europejskiej stanie się najbardziej konkurencyjną gospodarką świata. Istotną rolę w podnoszeniu konkurencyjności może odegrać współpraca trzech struktur - akademii (czyli ośrodków akademickich „produkujących” wiedzę), władz (zwłaszcza lokalnych, zainteresowanych rozwojem swojego regionu) oraz gospodarki (dążącej do zwiększenia swojej konkurencyjności). Współpraca ta jest z jednej strony niezwykle trudna, biorąc pod uwagę choćby odmienne horyzonty czasowe działalności prowadzonej przez każdą ze stron, ale też z drugiej - potencjalnie bardzo korzystna dla gospodarki, rynku pracy, rozwoju regionalnego i finansowania badań naukowych. W artykule opisano kilkuletnie doświadczenia Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Technologii Uniwersytetu Warszawskiego, który stara się włączyć do procesu tworzenia gospodarki opartej na wiedzy.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Cichocki, T., Kołodziejski, M., & Gulda, K. (2017). Transfer technologii w warunkach polskiej uczelni - doświadczenia Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Technologii Uniwersytetu Warszawskiego. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(22), 171-179. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4721
Dział
Oryginalny artykuł naukowy
Biogramy autorów

Tomasz Cichocki, Uniwersytet Warszawski

Tomasz Cichocki - koordynator projektów w Uniwersyteckim Ośrodku Transferu Technologii, członek Rady Rodziców przy XXX Społecznej Szkole Podstawowej STO w Warszawie. Przez wiele lat związany z Wydziałem Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, pracował także na stanowiskach menedżerskich w sektorze prywatnym. Obecnie pełni obowiązki koordynatora projektu realizowanego w ramach Szóstego Programu Ramowego Unii Europejskiej lnnovation Relay Center Poland North-East.

Marek Kołodziejski, Uniwersytet Warszawski

Marek Kołodziejski - absolwent Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Nauk Ekonomiczno-Społecznych Uniwersytetu Paul Valery Montpellier III. Obecnie pracownik Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Technologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz konsultant Centrum Rozwoju Lokalnego. Interesuje się w zagadnieniami innowacyjności gospodarki, rozwoju lokalnego i regionalnego oraz wyzwaniami, jakie w tych dziedzinach wiążą się z procesem integracji europejskiej.

Krzysztof Gulda, Uniwersytet Warszawski

Krzysztof Gulda - absolwent studiów magisterskich i doktoranckich (fizyka jądrowa) na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowych Studiów Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestnik wielu szkoleń w kraju i za granicą w zakresie marketingu osiągnięć naukowych, doradztwa dla małych i średnich przedsiębiorstw, audytów technologicznych, zarządzania technologią i oceną projektów inwestycyjnych. W czasie studiów przedsiębiorca, od 1999 r. pracownik Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie współtworzył i kierował działalnością Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Technologii. Uczestnik i koordynator projektów finansowanych z funduszy PHARE oraz programów ramowych Unii Europejskiej i USAID. Od grudnia 2002 r. pracuje w Ministerstwie Gospodarki na stanowisku radcy ministra w Departamencie Strategii Gospodarczej, od lipca 2003 r. pełni obowiązki dyrektora Departamentu Innowacyjności Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.